En dag med barnens rättigheter i fokus

På Barnkonventionens dag den 20 november arrangerade Erikshjälpen tillsammans med Jönköping University och Länsstyrelsen i Jönköping en barnrättskonferens.

Erikshjälpen bjöd på en fullspäckad dag med olika perspektiv på barnens rättigheter.
Elisabeth Dahlin, Sveriges barnombudsman.

Det blev en intensiv eftermiddag för de cirka 300 åhörarna i publiken i aulan på Jönköping University. Temat för dagen var barns rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor och innehöll flera intressanta diskussioner kring vad Sverige behöver göra bättre för att implementera FN:s rekommendationer när det gäller barn.

Sveriges barnombudsman Elisabeth Dahlin pratade bland annat om hur ojämlika uppväxtvillkor är en grogrund för utanförskap. FN:s Barnrättskommitté har tagit fram rekommendationer till Sverige kopplat till utbildning, en trygg uppväxt, samt barns rätt till liv och hälsa. Rekommendationerna visar på att det fortfarande är mycket som behöver göras i Sverige.

– Samhällets förmåga att uppmärksamma och agera för att skydda barn som utsätts för våld eller far illa måste stärkas. När föräldrar brister i omsorg har samhället en skyldighet att hjälpa och skydda barnet, säger Elisabeth Dahlin.

När föräldrar brister i omsorg har samhället en skyldighet att hjälpa och skydda barnet.
Elisabeth Dahlin
Elisabeth Dahlin, Sveriges barnombudsman.
Elisabeth Dahlin, Sveriges barnombudsman.
Elisabeth Dahlin, Sveriges barnombudsman.

Forskning och arbete för förändring

Under barnrättskonferensen fick deltagarna även ta del av den forskning som bedrivs kring hur barn ska kunna uppnå sin fulla potential i tider av nedskärningar. Frida Lygnegård, barnforskare vid Jönköping University, fick publiken att fundera över vilken syn vi har på barn och hur det påverkar vårt agerande.

Barnrättskonsulten och författaren Åsa Ekman konkretiserade i sitt föredrag några av FN:s barnrättskommittés rekommendationer och gav exempel på hur vi kan jobba för att bättre implementera barnkonventionen här i Sverige.

– Vi behöver alla arbeta för en förändring och jag vill synliggöra det vi måste bli bättre på för att stärka barnets rättigheter, säger Åsa Ekman.

Frida Lygnegård, barnforskare vid Jönköping University.
Frida Lygnegård, barnforskare.
Åsa Ekman, barnrättskonsult och författare.
Åsa Ekman, barnrättskonsult och författare.
Frida Lygnegård, barnforskare vid Jönköping University.
Frida Lygnegård, barnforskare.
Åsa Ekman, barnrättskonsult och författare.
Åsa Ekman, barnrättskonsult och författare.
Vi behöver alla arbeta för en förändring och jag vill synliggöra det vi måste bli bättre på för att stärka barnets rättigheter.
Åsa Ekman, barnrättskonsult och författare.

”Det ingen får veta om pappa”

Under konferensen lyftes också frågan om hur det är att växa upp med en frihetsberövad familjemedlem. Även här blev det intressanta diskussioner ihop med representanter från Vårsol Samtalscenter, Räddningsmissionen och skådespelarna Aja Rodas och Mats Jäderlund som visade oss glimtar ur teaterföreställningen ”Det ingen får veta om pappa”. Teaterföreställningen skildrade hur det är att växa upp med en frihetsberövad familjemedlem och har visats upp på skolor runtom i Sverige.

Från vänster: Emma, Räddningsmissionen, Aja Rodas, skådespelare och Mats Jäderlund, skådespelare.
Emma, Vårsol, Aja Rodas, skådespelare och Mats Jäderlund, skådespelare.
Från vänster: Emma, Räddningsmissionen, Aja Rodas, skådespelare och Mats Jäderlund, skådespelare.

Moderator under barnrättskonferensen var Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn.

– Jag tycker det var en fantastisk dag med många aktuella och angelägna föredrag, men det är uppenbart att det är långt kvar innan vi kan ta barns rättigheter för givna. Min förhoppning är att Erikshjälpen också i framtiden kan vara samlande för alla goda krafter som vill göra gott för barn.

Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen, var moderator under konferensen.
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen, på scenen under barnrättskonferensen.
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen, var moderator under konferensen.

Publicerad: 21 november 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.