Åtta nya skolor för att stärka flickor i Bangladesh

Erikshjälpen arbetar för att fler flickor ska kunna gå i skolan, för att ge dem möjlighet att själva kunna påverka sina liv och sin framtid. Under den internationella utbildningsdagen den 24 januari uppmärksammar vi vårt arbete i Bangladesh, som är ett av projekten i Postkodlotteriets stora temasatsning för flickors utbildning.

260 miljoner barn i världen går inte i skolan, trots att alla barn har rätt till det. Av de barn som går miste om sin skolgång är flickor klart överrepresenterade. Erikshjälpen arbetar på många sätt för att ändra på det.

I Bangladesh kustområden är fattigdomen enorm. Situationen gör att barnarbete, skolavhopp, barnäktenskap och migration på grund av klimatförändringar är en stor del av barnens vardag. De statliga skolorna som finns i dagsläget räcker inte till och det är svårt att rekrytera lärare. Många flickor slutar skolan redan efter klass fem.

Från avhopp till hopp

Under sommaren 2022 inledde vi ett treårigt projekt i två av Bangladesh fattigaste kustdistrikt – där de första spadtagen togs för att bygga åtta nya skolor. Projektet ”Från avhopp till hopp”, gör Erikshjälpen tillsammans Codec och Friendship – två lokala partnerorganisationer.

Arbetet finansieras av Postkodlotteriet, där Erikshjälpen är en av sju organisationer som tillsammans fått 50 miljoner kronor för att främja flickors rätt till utbildning. Läs mer om Postkodlotteriets temasatsning här.

Det här gör vi i projektet

  • Vi bygger åtta skolor för klass sex till åtta (motsvarande högstadiet).
  • Skolorna placeras nära barnens hem för att förhindra skolavhopp.
  • Skolorna byggs med hållbar teknik och solpaneler, för att möjliggöra digital utbildning via bildskärmar av några av Dhakas bästa lärare.
  • Vi låter barnen delta i barnrättsgrupper där deras självförtroende stärks, så att de kan växa som individer och lära sig att stå upp för sig själva.
  • Vi kommer att öka familjers beredskap i förhållande till klimatförändringar och kraftiga väderomställningar.
  • Vi driver påverkansarbete i området, så att vuxenvärlden tar flickors rätt till utbildning på allvar.

I arbetet är de blivande studenterna en del av projektet, och vi kommer att följa dem på deras väg mot utbildning. De är med i diskussioner kring bygget och deltar i workshops där de får drömma och planera tillsammans. 

Hela samhället gynnas av flickors rätt till utbildning

Att satsa på utbildning för flickor är att satsa på hela samhällen. Fler barn får större valmöjligheter, kan få jobb och blir mer självständiga. Det är livsviktigt både för dem, deras familjer och samhället runt dem.

Publicerad: 07 augusti 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.