I ett projekt som handlar om katastrofriskhantering och klimatanpassning stöttar Erikshjälpen arbetet med säkra områden i Kampong Chhnang-provinsen i Kambodja för att barn ska vara bättre skyddade.

I centrala Kambodja påverkas samhällen starkt av klimatförändringar och många samhällen som påverkas faller in i svår fattigdom. Ett av dessa samhällen finns i provinsen Kampong Chhnang där Erikshjälpen tillsammans med lokala partners arbetar för att säkra barns rätt till trygghet, skydd och utbildning i katastrofdrabbade områden.

Under vårt besök i Kambodja träffade vi barn, föräldrar, ledare och andra lokalt ansvariga för att höra mer om hur de fattiga samhällena påverkas av naturkatastrofer och klimatförändringar.
Programkoordinator Rathy Chheng

I Kampong Chhnang pågår arbetet med så kallade säkra områden. Detta för att barnen ska vara bättre skyddade under regnsäsongen, vid översvämningar och andra katastrofer. Det säkra området ligger tre-fyra meter högre upp än bynivån och fungerar under katastrofer som en säker samlingsplats. För att säkra barnens rätt till utbildning finns här också en nybyggd förskola och skola. Här har man också säkrat tillgången till rent vatten, byggt nya toaletter och skapat en säker plats för barnen att leka på.

Vi fick lyssna till barnens tankar och det är kanske det viktigaste vi tar med oss i det fortsatta arbetet.
Programkoordinator Rathy Chheng

Erikshjälpen gör löpande besök hos partnerorganisationer för att stötta och stärka upp samt som en del av arbetet att kvalitetssäkra att insamlade medel och gåvor kommer fram till barnen. Besöken görs ofta av personal på regionkontoren runtom i världen men ibland deltar även personal från Sverige.

Författare: Anton Eriksson

Steget kan vara stort. Både att skriva testamente och att ta med en ideell organisation. Nu sänker vi den tröskeln rejält. Det 11 september startar Testamentesveckan och under veckan kan du kostnadsfritt skriva ett juridiskt korrekt testamente online – samt få det hemskickat utan extra kostnad.

Testamentesveckan anordnas en gång per år och bakom initiativet står nitton ideella organisationer. Under veckan uppmärksammar vi möjligheten att skänka en del av sin kvarlåtenskap till ett ändamål som man brinner lite extra för. Är det något som du har funderat på? I så fall ska du passa på nu!

Under hela vecka 37 kan du kostnadsfritt skriva ett juridiskt korrekt testamente på testamentesveckan.se – samt få testamentet utskrivet på arkivbeständigt papper och hemskickat till dig.

Även små gåvor gör stor skillnad

Med hjälp av vår samarbetspartner Lawly och deras digitala tjänst tar det mindre än en kvart att skriva testamentet. Det enda du behöver göra är att svara på cirka tjugo frågor och därefter har du ett juridiskt korrekt testamente, färdigt att skriva under och få bevittnat.

Väljer du att ge en testamentsgåva till Erikshjälpen är du med och bidrar till en bättre framtid för barn och unga runtom i världen. Gåvan i ditt testamente kan vara stor eller liten – oavsett storlek kan du känna dig trygg med att det du skänker kommer fram och gör stor skillnad i våra projekt.

 

Tre goda skäl till att testamentera till Erikshjälpen:

 • Din gåva bidrar till en bättre framtid för barn och unga.
 • Erikshjälpen kan på ett varsamt sätt ta hand om ditt lösöre.
 • Gåvan kommer fram – vi har 90-konto och är medlemmar i GIVA Sverige

 

Testamentesveckans seminarier ger svar på dina frågor

Har du allmänna frågor eller funderingar? Anmäl dig till något av Testamentesveckans seminarier i Stockholm, Göteborg eller Malmö, eller till webbinariet på internationella testamentesdagen den 13 september.

 

Författare: Johan Larsson

Först en intensiv värmebölja. Därefter kraftigt regn. Norra Indien har drabbats av rejäla översvämningar som har fört med sig enorm förstörelse och upp mot 200 dödsfall. Erikshjälpen bidrar med hjälp till drabbade hushåll genom den lokala partnerorganisationen EFICOR.

I juli svepte monsunregnet in över norra Indien. Perioden beräknas pågår fram till september och nederbörden är oerhört viktig för det indiska jordbruket. Men med regnet kommer även översvämningar och följderna är ofta förödande med såväl dödsfall som helt förstörda samhällen.

Så ser det ut just nu i norra Indien. Här har vädret blivit alltmer extremt under de senaste åren och årets monsunregn kom efter en lång och intensiv värmebölja. Resultatet blev snabbt katastrofalt med flera jordskred och kraftiga översvämningar. Värst drabbades områdena längs Indiens stora floder där invånarna har tvingats fly tomhänta från sina hem och söka tillfälligt skydd i provisoriska tält.

Människor som står på gatan i ett katastrofdrabbat område i norra Indien.

Stödpaket till nästan 600 hushåll

Upp mot 200 dödsfall har rapporterats från sex delstater samtidigt som förstörda hus, broar och vägar har ödelagt både mindre byar och större samhällen. Erikshjälpens lokala samarbetsorganisation EFICOR var snabbt på plats i områdena Punjab, Himachal Pradesh och Delhi för att bistå med såväl akut hjälp som ekonomiskt stöd till de drabbade hushållen.

Erikshjälpen bidrar till en insats som är fokuserad till de familjer som har drabbats av översvämningar längs floden Yamuna i östra Delhi. Här har stödpaket med mat, redskap och skyddsmaterial delats ut till nästan 600 hushåll – främst till utsatta grupper som personer med funktionsnedsättning, änkor och ensamstående kvinnor. Förhoppningen är att ytterligare 300 hushåll i Delhi ska få stödpaket under de kommande veckorna.

Hopp om att kunna flytta hem igen

Sedan EFICOR påbörjade insatsen i mitten av juli har över 1 700 hushåll fått hjälp i form av stödpaket eller ekonomiskt stöd. Hjälp som ger de drabbade familjerna hopp. Hopp om att klara av alla de utmaningar som översvämningarna för med sig och hopp om att så småningom kunna flytta tillbaka till sin hem. För EFICOR fortsätter arbetet i de drabbade områdena och målsättningen är att nå sammanlagt 5 000 hushåll i Punjab, Himachal Pradesh och Delhi.

 

Författare: Johan Larsson

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har tvingat två tredjedelar av barnen i Ukraina att fly från sina hem. Många av dem är på flykt ensamma, genom otrygga och farliga miljöer. Erikshjälpen är delaktiga i hjälpinsatser för att stötta barn och familjer i Ukraina – de som tagit sig över landets gränser och de som är kvar.

Så ger vi stöd till de som flyr

Vi förmedlar omedelbar hjälp till människor på flykt, med särskilt fokus på barnens situation – hur de kan få skydd om de separeras från sina familjer, skiljs från sina föräldrar eller när institutioner evakueras.

Vi arbetar sedan många år tillbaka i Ukrainas grannländer Rumänien och Moldavien, med ett av våra regionkontor placerade i Rumänien. Tillsammans med lokala partnerorganisationer och personal på plats ser vi till att ge stöd till de familjer som kommer över gränsen från Ukraina.

Våra insatser genomförs i olika faser. Vi delar upp insatserna för att kunna ge uthållig hjälp över en längre tid.

Vi ger flyktingar den information de behöver

Vi hjälper ukrainska flyktingar att registrera sig och ger dem den information de behöver; från säkra transporter till vilka rättigheter de har. Vi gör det för att minska de risker som ökar vid flykt, som till exempel trafficking.

Vi erbjuder psykosocialt stöd på trygga mottagningscenter

I Moldavien bistår vi med psykosocialt stöd och trygga barnaktiviteter på mottagningscenter för ukrainska flyktingar. På våra mottagningscenter är det många minderåriga som kommit över gränsen utan föräldrar eller andra vårdnadshavare, som saknar dokumentation.

Vi hjälper familjer på flykt att hålla kontakten

I Rumänien fokuserar Erikshjälpen på socialstöd till barn och familjer som kommer över gränsen och där har man också inlett ett samarbete med organisationer som specialiserat sig på översättning, till ukrainska och ryska.

Genom ett samarbete med NetOnNet i Sverige kan Erikshjälpen, via sin partner, förse flera mottagningscenter i Rumänien med laddare till mobiltelefoner – något som många av de som flytt glömde i flykten men som är nödvändigt för att kunna hålla kontakten med de familjemedlemmar och vänner som är kvar i Ukraina.

Vi stöttar ukrainska flyktingar i Sverige

Barn och familjer på flykt är välkomna till Erikshjälpen Framtidsverkstad som finns på flera orter i Sverige. Här kan man delta i aktiviteter som utformas tillsammans med andra barn och familjer på orten för ökad samhörighet, nätverksbyggande och personlig utveckling. Insatserna erbjuder vi i samverkan med lokala aktörer från både myndigheter och civilsamhälle.

 

Så ger vi stöd till de som är kvar

Våra insatser inne i Ukraina syftar till att hjälpa och stötta de barn och familjer som tvingas söka skydd i skyddsrum eller lever som internflyktingar. Vår partner på plats i landet arbetar med att förse de utsatta med mat, vatten, filtar, kläder och andra förnödenheter. Vi erbjuder även psykosocialt stöd och socialhjälp till drabbade människor – direkt på plats men även via telefon och internet.

Många av internflyktingarna är barn och unga. De tvingas till svåra rutter, med osäkra transporter och boenden. Vi arbetar för att stärka deras skydd, med hjälp av våra lokala partners, som arbetar på plats för att möta varje barns unika behov.

Författare

Elin Jonsson

Författare

Sakansvarig

Sara Andersson

Koordinator

Erikshjälpen arbetar för att fler flickor ska kunna gå i skolan, för att ge dem möjlighet att själva kunna påverka sina liv och sin framtid. Under den internationella utbildningsdagen den 24 januari uppmärksammar vi vårt arbete i Bangladesh, som är ett av projekten i Postkodlotteriets stora temasatsning för flickors utbildning.

260 miljoner barn i världen går inte i skolan, trots att alla barn har rätt till det. Av de barn som går miste om sin skolgång är flickor klart överrepresenterade. Erikshjälpen arbetar på många sätt för att ändra på det.

I Bangladesh kustområden är fattigdomen enorm. Situationen gör att barnarbete, skolavhopp, barnäktenskap och migration på grund av klimatförändringar är en stor del av barnens vardag. De statliga skolorna som finns i dagsläget räcker inte till och det är svårt att rekrytera lärare. Många flickor slutar skolan redan efter klass fem.

Från avhopp till hopp

Under sommaren 2022 inledde vi ett treårigt projekt i två av Bangladesh fattigaste kustdistrikt – där de första spadtagen togs för att bygga åtta nya skolor. Projektet ”Från avhopp till hopp”, gör Erikshjälpen tillsammans Codec och Friendship – två lokala partnerorganisationer.

Arbetet finansieras av Postkodlotteriet, där Erikshjälpen är en av sju organisationer som tillsammans fått 50 miljoner kronor för att främja flickors rätt till utbildning. Läs mer om Postkodlotteriets temasatsning här.

Det här gör vi i projektet

 • Vi bygger åtta skolor för klass sex till åtta (motsvarande högstadiet).
 • Skolorna placeras nära barnens hem för att förhindra skolavhopp.
 • Skolorna byggs med hållbar teknik och solpaneler, för att möjliggöra digital utbildning via bildskärmar av några av Dhakas bästa lärare.
 • Vi låter barnen delta i barnrättsgrupper där deras självförtroende stärks, så att de kan växa som individer och lära sig att stå upp för sig själva.
 • Vi kommer att öka familjers beredskap i förhållande till klimatförändringar och kraftiga väderomställningar.
 • Vi driver påverkansarbete i området, så att vuxenvärlden tar flickors rätt till utbildning på allvar.

I arbetet är de blivande studenterna en del av projektet, och vi kommer att följa dem på deras väg mot utbildning. De är med i diskussioner kring bygget och deltar i workshops där de får drömma och planera tillsammans. 

Hela samhället gynnas av flickors rätt till utbildning

Att satsa på utbildning för flickor är att satsa på hela samhällen. Fler barn får större valmöjligheter, kan få jobb och blir mer självständiga. Det är livsviktigt både för dem, deras familjer och samhället runt dem.

I veckan besökte Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi Erikshjälpens Framtidsverkstad i Gränby, Uppsala. Ungdomarna i Framtidsverkstaden presenterade sin verksamhet och fick ställa frågor till Märta som berörde olika ämnen, som orättvisor i kollektivtrafiken och den växande psykiska ohälsan bland unga.

– Det var otroligt inspirerande att höra om Erikshjälpens arbete i Gränby. De jobbar brett för att ge barn, unga och föräldrar en känsla av delaktighet och självbestämmande i sin stadsdel, berättar Märta.

I Gränby upplever många barn och unga att det finns en stark negativ bild av området och de som bor där. Erikshjälpens Framtidsverkstad har blivit en plattform där unga kan göra sina röster hörda gentemot allmänhet och beslutsfattande personer.

– Att unga blir mer delaktiga i hur bostadsområden utvecklas gör dem mer inkluderande, trygga och levande, säger Hanna Löfstrand, Enhetschef för Erikshjälpens Framtidsverkstad.

Om vi ska kunna bryta den negativa kriminella spiralen så behöver resurser sättas in tidigt från olika håll, för att barn som far illa hemma eller har hamnat snett fångas upp.
Märta Stenevi

Om Erikshjälpen Framtidsverkstad i Gränby

Erikshjälpens Framtidsverkstad i Gränby startade våren 2021. Idag finns det många olika aktiviteter för både tjejer och killar. Som olika typer av grupper i dans, kill- och tjejgrupper, natur- och kultur, men man har också börjat med att anordna läger för ungdomarna.

– Vi har också ett positivt samarbete med kommunen med ferieungdomar, som nu går in på sitt tredje år, berättar Hanna Löfstrand. I år med fokus på aktiviteter för barn på olika fritids som ska ge ungdomarna ökade kunskaper i barnkonventionen utifrån Erikshjälpens material, ”Barnrättsäventyret”.

 

Märta Stenevi fick tid till att prata med ungdomarna i Gränby. Det blev ett samtal som handlade om allt från orättvisor i
kollektivtrafiken till den ökade psykiska ohälsan bland unga.

Märta Stenevi pratar med ungdomar från Erikshjälpen Framtidsverkstad.

Engagerade samtal om orättvisor och psykisk ohälsa

När Erikshjälpens Framtidsverkstad och ungdomarna fått berätta om verksamheten i Gränby var det dags för ungdomarna att ställa frågor till Märta Stenevi. Det blev ett bra samtal som handlade om allt från orättvisor i kollektivtrafiken till den ökade psykiska ohälsan bland unga.

– Jag har under våren rest runt i landet och träffat poliser, lärare, socialarbetare och aktörer från civilsamhället som alla jobbar med ungdomar, berättar Märta Stenevi och fortsätter:

– Alla säger samma sak. Om vi ska kunna bryta den negativa kriminella spiralen så behöver resurser sättas in tidigt från olika håll, för att barn som far illa hemma eller har hamnat snett fångas upp.

Erikshjälpen Framtidsverkstad erbjuder ungdomar en plats och ett sammanhang där de kan vara i sommar – för alla barns rätt till en meningsfull fritid.

Sommarlovet är den tid på året då många av de ojämlika uppväxtvillkor som finns i Sverige blir som allra tydligast. Skolavslutningar och studentfiranden står för dörren, och många barn och ungdomar får nu ett välförtjänt sommarlov efter ett flitigt läsår. Men sommarlovet är också en tid som skaver för många.

Många familjer i Sverige har det extra tufft ekonomiskt under sommarperioden. Alla har inte råd att åka i väg på semester och många barn stannar hemma, utan något att göra.

Ungdomar saknar de resurser som krävs för att få ett första sommarjobb, vilket leder till brist på aktiviteter och en sysselsättning under flera månaders tid. En brist som kan leda till en känsla av hopplöshet – en känsla och situation som kriminella gäng gärna utnyttjar för att rekrytera nya medlemmar.

Vi erbjuder feriepraktik under sommaren

Varje år tar Erikshjälpen Framtidsverkstäder in ungdomar som feriepraktikanter och erbjuder dem en sysselsättning under sommaren. Feriepraktiken ger ungdomarna ett sammanhang, men också en inkomst och lärdomar som går att bygga vidare på kommande somrar – som en värdefull rad i ett CV. Under feriepraktiken får ungdomarna anordna aktiviteter för andra ungdomar, delta i lokala evenemang och vara med och påverka genom att exempelvis intervjua makthavare.

Erikshjälpen Framtidsverkstad Linköping välkomnar fyra ungdomar som gör sin feriepraktik på plats i området Skäggetorp i år.

 Jag ser fram emot att få göra roliga aktiviteter för barn och unga i Skäggetorp, säger en av ungdomarna när de träffas för en introduktion vid Framtidsverkstaden den 2 juni.

För vidare information

Erikshjälpen Framtidsverkstad

Stötta Erikshjälpen Framtidsverkstad

Din gåva spelar en viktig roll i arbetet med våra Framtidsverkstäder. Det är genom ditt engagemang för barns rättigheter som vi kan driva Framtidsverkstäderna och erbjuda ungdomar i underprivilegierade områden en sysselsättning över sommaren. Ge en gåva till vårt arbete för barn i Sverige. och var med och ge fler barn rätt till en meningsfull sommar.

I veckan godkände Ugandas president en av världens strängaste hbtqi-lagar – där bland annat ”förvärrad homosexualitet” kan leda till dödsstraff. Erikshjälpen tar kraftigt avstånd till den nya lagen då den kränker mänskliga rättigheter och försvårar vårt arbete i landet.

Uganda har sedan länge haft stränga antigaylagar. 2014 undertecknade Ugandas president Yoweri Museveni, en kontroversiell lag som syftade till att förbjuda homosexualitet. Lagen innebär stränga straff för samkönade relationer och ”homosexuella handlingar”, inklusive livstids fängelse för upprepade brott. Nu skärps lagarna ytterligare – vilket betyder att en människas sexualitet i landet kan leda till dödsstraff. De nya lagarna riktar sig även mot bisexuella, transpersoner och queera.

En regnbågsfärgad HBTQ flagga svajar i vinden.

En fråga om mänskliga rättigheter

Erikshjälpen har flera insatser i Uganda, där vi arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Vårt arbete vilar på FN:s barnkonvention som lyfter alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning eller religion.

Att straffa människor på grund av deras sexualitet äventyrar deras grundläggande friheter och rättigheter. Lagarna skapar dessutom ett klimat av fruktan och hat, vilket leder till stigmatisering, förföljelse och våld – där människor tvingas leva i hemlighet eller fly landet för att undvika trakasserier och diskriminering.

Vi tar kraftigt avstånd från den nya lagen. Den kränker inte bara alla människors rätt till sin sexualitet, det är en kränkning mot mänskliga rättigheter – något som försvårar vårt viktiga arbete för barnen i Uganda. Och världen de drömmer om.

I en tid av social distansering vill Rafiki minska avståndet mellan barn i olika länder. Nu lanseras e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet.

Genom bilder, filmer och barns egna berättelser får svenska skolelever i låg- och mellanstadiet lära sig mer om barnkonventionen och de globala målen.

Arbetet med e-lektioner började hösten 2019 för att nå ännu fler pedagoger och elever runt om i Sverige.

– Med den nuvarande situationen känns lektionerna än mer aktuella och rätt i tiden. Genom denna utveckling av Rafiki kan ännu fler barn få utbildning om barns rättigheter och verktyg för att vara med och skapa förändring, säger Birgitta Johansson, programchef på Erikshjälpen.

– Rättighets- och värdegrundsfrågor är en viktig del av IM:s arbete och i en tid då barnkonventionen just blivit lag i Sverige känns det extra angeläget att vara med och stötta arbetet med e-lektioner för kommande generationers fortsatta arbete med global utveckling, säger Annika Thelin, regionchef på IM, Individuell Människohjälp.

Rafiki nådde under 2019 ut till 60 000 elever och 7 500 pedagoger laddade ner materialet. Detta främst genom klassrumsbesök, fortbildning av pedagoger, Rafikis digitala närvaro och Rafikis tidning. Med de nya e-lektionerna hoppas Rafiki att fler runt om i Sverige ska få nytta av materialet om bars rättigheter, värdegrundsfrågor och de globala målen.

– Med Rafiki ska det vara enkelt för pedagoger att integrera global utveckling och barns lika rättigheter i den dagliga undervisningen. Oavsett vilken förkunskap pedagogen har i ämnet sedan tidigare. Till varje lektion finns därför lärarinstruktioner, kopplingar till läroplan och länkar för den som vill läsa på, säger Andreas Hallman, kommunikatör Rafiki.

Vi ger barn inblick i andra barns vardag och visar likheter trots olika levnadsvillkor
Andreas Hallman

Lektionerna är också skalbara och kan anpassas efter elevernas behov och intressen. Pedagogen kan plocka ut övningar ur lektionerna eller använda lektionen i sin helhet. De kan användas i klassrummet likväl som för distansstudier och läxor. Fokus ligger på berättelserna från och om barn i olika delar av världen.

– Vi ger barn inblick i andra barns vardag och visar likheter trots olika levnadsvillkor. Det ger barn större förståelse för alla människors lika värde. Det ökar också toleransen för olikheter och viljan att bidra till en positiv utveckling i världen, säger Andreas Hallman, kommunikatör Rafiki.

Författare: Sofia Denzler

Om Rafiki

Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i ditt klassrum. I bilder, filmer och barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen. Lektionerna är anpassade för årskurs 2–6. Rafiki erbjuder också klassrumsbesök, fortbildning för lärare, lektionsmaterial och en tidning. Rafiki startade 1994 och är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och IM. www.pedagog.rafiki.se

Djupborrade brunnar med solpaneldrivna pumpar ger människor på landsbygden utanför Addis Abeba helt nya möjligheter till hälsa och försörjning. Tack vare stödet från Lindströms Bil/Lexus Jönköping får många barn nu en tryggare och friskare uppväxt.

På landsbygden cirka 13 mil nordost om Etiopiens huvudstad Addis Abeba lever de allra flesta familjerna av jordbruk. Området är stenigt och torrt. Brist på vatten har tidigare varit områdets absolut största utmaning, som fört med sig problem som dålig hygien, sjukdomar och matbrist på grund av små eller förstörda skördar.

Två nya brunnar 2020

Tillsammans med den lokala partnerorganisationen Feed the Children Organization, FTCO, startade Erikshjälpen 2017 ett vattenprojekt för att borra brunnar i området. En borrad brunn kostar cirka 215 000 kronor. Genom att nyttja solens energi, och förse brunnarna med solpaneldrivna pumpar, har familjer och hela byar på ett hållbart sätt fått tillgång till vatten som både förbättrar hälsa, utvecklar lantbruket och ger nya inkomster samt ger barn bättre möjlighet till utbildning när de inte behöver ägna flera timmar varje dag åt att hämta vatten.

Under 2020 färdigställdes två brunnar i området som nu används av sammanlagt cirka 130 familjer, både för hushållsbehov och för lantbruk. Driften och skötseln av brunnarna har överlämnats till lokalsamhällena, där team har utsetts och utbildats för att ta hand om olika delar av skötseln.

Nya inkomster och mer näring

Innan vattenprojektet inleddes 2017 gjordes en studie i området som bland annat visade att 95 procent av familjerna inte sålde några grödor på marknaden, eftersom de behövde allt de odlade till att föda den egna familjen. Kosten var ensidig och bristen på rent vatten orsakade dålig hygien och sjukdomar. Många kvinnor och barn fick också ägna mycket tid åt vattenhämtning. I november 2020 gjordes en enkät bland familjer som nyttjar tre av brunnarna som borrats i projektet. Enkäten visade många positiva resultat, bland annat att alla barn som är i skolålder nu går i skolan. Förekomsten av diarrésjukdomar är låg. Maten har blivit mer varierad och därför mer näringsrik, vilket är speciellt viktigt för barn som växter. Över 95 procent av familjerna uppger att de under det senaste året har sålt grödor på marknaden och därmed fått en inkomst.

Lindströms Bil har bidragit till en förändring som gör stor nytta för barn och familjer i dag – men också för lång tid framöver. Tillgången på rent vatten skapar möjligheter för god försörjning och hälsa, men också för barnens utbildning och trygghet. Det ger förutsättningar för familjer och hela samhällen att ta sig ur fattigdom.

Författare: Sofia Denzler

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.