I Phnom Penh City i Kambodja arbetar Erikshjälpen tillsammans med den lokala organisationen Sunshine Cambodia Organization för att stärka barns rättigheter och ge dem möjligheten att växa upp i en värld utan våld.

Alla barn har rätt att växa upp i en värld utan våld. Men i Kambodja är det långt ifrån verklighet. I särskilt utsatta områden är det inte ovanligt att vardagen kantas av våld och övergrepp i såväl hemmen som i skolorna och oftast är det vuxna – föräldrar, äldre syskon eller lärare – som använder våld mot barnen.

Det finns flera anledningar till vad som driver våldet och därför måste problemet bemötas på lika många sätt. Tillsammans med vår lokala samarbetspartner Sunshine arbetar Erikshjälpen med riktade insatser som alla, på olika sätt, syftar till att främja barns rättigheter.

En stor del av arbetet handlar om att förmedla kunskap om barns rättigheter till alla de vuxna som finns i barnens närhet. Det handlar också om att jobba med olika samhällsaktörer för att stärka barnens trygghet i den offentliga miljön och att öka deras möjligheterna att gå i skolan. Insatser som på lång sikt bygger upp barnens självförtroende och ger dem en säkrare uppväxtmiljö.

Det har gjorts stora kraftansträngningar genom åren för att främja barns rättigheter i Kambodja, men det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra. Framför allt när det kommer till att engagera och inkludera barnets röst i beslut på olika nivåer i samhället. Tack vare Erikshjälpen och Sunshine får flickor och pojkar stöd i både skolan, ungdomsgårdar och barnklubbar med att förstå sina rättigheter – och att göra sina röster hörda.

”Nu vågar jag berätta för mamma om jag har några problem”

Slagen kunde komma om han inte hade gjort sina läxor. Eller om han var för trött för att hjälpa till hemma. Men nu har 13-årige Sereyvat och hans mamma en varm relation som bygger på ömsesidig respekt mellan varandra.

Sereyvats uppväxt utanför Phnom Pen City var länge präglad av slag och utskällningar. Hans mamma Sokuntheary, som är änka och smittad av HIV, lät ofta sitt dåliga humör gå ut över sina barn och Sereyvat kunde till exempel bli slagen om han inte hade varit skolan.

– Nu har hon slutat att slå och skälla på mig, i stället använder hon fina ord och uppmuntrar mig att göra mina läxor, säger Sereyvat.

Sedan 2017 har familjen deltagit i familjestödsverksamhet och föräldraklubbar som Erikshjälpens lokala partner Sunshine driver strax utanför Phnom Penh City. Här har Sokuntheary inte bara fått stöd i sin roll som förälder eller startkapital till att driva en liten matfirma, utan även kunskap om hur hennes barn påverkas av en uppväxt präglad av våld. Något som har gett resultat.

– Nu vågar jag berätta för mamma om mina problem och hon hjälper mig att lösa dem. Det är också stor skillnad på hur jag själv beter mig och jag märker att jag har fått ett bättre tålamod. Tidigare brukade jag ofta slåss med andra barn i skolan, nu gör jag inte det längre, säger Sereyvat.

Stödet från Sunshine och Erikshjälpen har även gett Sereyvat mod att säga till sin mamma om hon skulle slå honom igen och han känner nu till sin rätt att växa upp i en värld utan våld.

– Mina lärare motiverar mig till att komma till skolan regelbundet. När jag har något problem med andra elever, säger rektorn till mig att inte bråka med dem. Han uppmuntrar mig också att studera och säger att jag ska tänka på min mamma som försöker tjäna pengar för min utbildning och framtid, säger han.

Kostnadsexempel

  • 82 kr – Årskostnad för en förälder att delta i föräldraklubb.
  • 124 kr – Utflykt för ett barn med syfte att stärka barnets självkänsla.
  • 3100 kr – Startkapital för liten firma.

Tidigare ville 15-åriga Soeum inte prata så mycket om mens. Hon tyckte det var pinsamt och visste inte riktigt vad som hände i kroppen. Tack vare Erikshjälpens insats i Kambodja har hon nu inga problem med att be om hjälp – eller att gå till skolan under mensen.

Skolan betyder allt för 15-åriga Soeum Sreynoch i den lilla byn Chrey Thom i nordvästra Kambodja. Här får hon läsa sitt favoritämne biologi, här träffar hon alla sina vänner och här möter hon dagligen sina fantastiska lärare. Drömmen är att en dag själv bli lärare och bidra till en trygg uppväxt för de lokala barnen.

Men alla flickor i Kambodja har inte samma möjligheter som Soeum.

Särskilt inte i de avlägsna byarna i nordvästra Kambodja där kunskapen är låg kring flickors personliga hygien, där tillgången till mensskydd är bristfällig och där skolorna ofta saknar säkra miljöer för att eleverna ska kunna hålla en god menshälsa.

Allt detta gör att många flickor stannar hemma från skolan – eller i värsta fall hoppar av i förtid.

– Vi fick helt fel information om mens tidigare och det spreds många rykten bland vänner och de äldre i byn. Att det gör väldigt ont, att det är farligt och att det är skamligt att prata om. Men nu har vi fått utbildning i skolan om personlig hygien och hur kroppen fungerar under mensen, säger Soeum.

Vi fick helt fel information om mens tidigare och det spreds många rykten bland vänner och de äldre i byn. Att det gör väldigt ont, att det är farligt och att det är skamligt att prata om. Men nu har vi fått utbildning i skolan om personlig hygien och hur kroppen fungerar under mensen, säger Soeum.

Här i nordvästra Kambodja jobbar Erikshjälpen tillsammans med den lokala organisationen Hagar med att öka kunskapen om menshälsa bland invånarna i de små byarna. Arbetet har gjort stor nytta och bidragit till att gamla vanor och traditioner börjar ersättas med ny kunskap och en större öppenhet kring flickors personliga hygien.

– Jag vill se en förändring. Det här är ett problem som hindrar flickors möjligheter till utbildning och säkerhet, säger Soeum.

De rutiner kring mens som tidigare fanns i Soeums by var oftast smärtsamma och direkt skadliga för flickorna. Som att gå ner till den närliggande floden för att tvätta sig och minimera smärtan med det kalla vattnet.

Nu finns det en helt annan kunskap i byn kring vikten av en god miljö med tillgång till rent vatten, tvål och säkra toaletter. Något som i förlängningen gör att fler flickor vill gå till skolan även när de har mens.

– Ibland mår jag inte särskilt bra när mensen kommer i skolan. Jag kan få magknip, dåligt humör och kan vara otrevlig mot mina vänner. Men allt kan också vara precis som vanligt. Jag har i alla fall aldrig behövt stanna hemma på grund av min mens, säger Soeum.

I Kenya är våld i hemmet vanligt, både i hemmet och i skolan. Genom Erikshjälpens samarbetsprojekt LifeSkills får skolbarnen i Kisumu verktyg att berätta om de utsatts för övergrepp, något de inte vågat förut. Möt Lawrence som är ett av dessa barn.

Han fick hjälp genom projektet Lifeskills

Att prata om våld och övergrepp är svårt. I Kenya är tystnadskulturen stark och det är få som vågar berätta om det de varit med om. Lawrence, som går i skolan i Kisumu, bor hos sin farbror under terminerna. Tidigare var relationen till hans farbror svår, och han blev ofta slagen när de inte förstod varandra.

Förra året började Lawrence och hans farbror tillsammans i projektet LifeSkills. Lawrence fick lära sig att stå upp för sig själv och sina rättigheter och hans farbror fick verktyg för att lösa problem utan att använda våld.
– Förut var jag obekväm med att prata med min farbror, jag kände mig blyg och orolig, säger Lawrence. Nu kan jag berätta om mina problem och han har blivit bättre på att ge mig råd och stöd.

Nu kan jag berätta om mina problem och han har blivit bättre på att ge mig råd och stöd.
Lawrence Kabila

För ett mer jämlikt, rättvist och hållbart Kenya

ICS-SP (Investing in children and their societies – Strengthening Families, Protecting children.) driver LifeSkills tillsammans med Erikshjälpen. För att barn ska må bra, både hemma och i skolan arbetar man inte bara med familjerna, utan också med lärare och myndigheter.

Med stöd av vuxna som motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut, kan barnen i Kisumu bygga en bättre framtid och bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart Kenya.

Stöd barns rätt till en uppväxt utan våld

Genom att stötta vårt arbete kan fler barn som Lawrence i Kisumu få en trygg uppväxt. Tack vare arbetet med Lifeskills kan vi skapa förändring och barnen i Kenya en bättre och säkrare framtid. Du kan bidra genom att Ge en gåva för barns trygghet och skydd.

Tillsammans kan vi bidra till att fler barn får växa upp i ett samhälle fritt från våld. Tack för ditt stöd.

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.