fbpx

”Jag fick livserfarenheter som jag inte förväntat mig”

Caroline Karlsson, varför åkte du ut som fältstudent?

– För att jag ville prova att arbeta i ett utvecklingsland och få erfarenheter inför framtiden i min yrkesroll. Jag är sjuksköterska och har alltid tänkt att jag vill arbeta för Läkare utan gränser eller en liknande organisation. Det här var en bra erfarenhet inför ett sådant uppdrag.

Vad fick du göra?

– Under min praktiktid var jag mest i fält med organisationen Friendship. De arbetar med sjukvård i marginaliserade områden på många olika plan och jag fick ta del av nästan hela deras verksamhet. Jag spenderade mest tid på deras sjukvårdsskepp och på ett sjukhus på fastlandet. Mina huvuduppgifter var att arbeta med operationsteam från Frankrike, utbilda personal på plats, arbeta med sårvård och att skriva och skriva om rutiner.

Vad tar du med för erfarenheter hem?

– Jag har fått erfarenheter i min yrkesroll, men även livserfarenheter som jag inte förväntat mig att få. Genom att leva i en ny kultur så pass länge känner jag mig mer öppen för andra kulturer och värderingar. Jag har fått många nya lärdomar om utvecklingsarbete och hur komplext det kan vara. Efter fältstudierna har jag också insett att jag är mer handlingskraftig och vågar ta för mig mer än jag trodde innan jag åkte.