Detta är jämlikhet och jämställdhet för oss

Rafiki har frågat barn vad jämlikhet och jämställdhet är för dem. 13-åriga Gift från Uganda beskriver att jämlikhet för henne är att alla behandlas lika. I Uganda bor även Ronald som är 12 år. När Rafiki frågar Ronald vad jämställdhet är för honom svarar han att det innebär att tjejer och killar ska få samma möjligheter.

Gift beskriver jämlikhet

Gift är 13 år gammal och bor i Uganda. Hon bor med sin mormor, syskon och sina kusiner. I skolan går hon frisörprogrammet.

När Rafiki frågar Gift vad hon tycker att jämlikhet är berättar hon
– För mig betyder jämlikhet att alla människor i världen behandlas lika!

Om man är många som bor i en familj så tycker Gift att alla ska hjälpas åt med hushållssysslorna. Hon tycker också att alla barn i en familj ska behandlas lika och få samma saker.

– Det spelar ingen roll om man är tjej eller kille, säger hon.

Gift är 13 år gammal och bor i Uganda.
Gift
Gift är 13 år gammal och bor i Uganda.

Att respektera varandra är viktigt

För att det ska bli mer jämlikt i samhället tycker Gift inte att det ska finnas rika och fattiga familjer. Rika människor ska inte se ner på familjer som har mindre pengar eller färre saker. Att respektera varandra tycker Gift är en av de viktigaste sakerna.

– Om du respekterar andra kommer de respektera dig tillbaka. Sen kan man hjälpa varandra med olika saker. Men allt börjar med respekt, säger Gift.

Ronald är 12 år och bor i Uganda.
Ronald
Ronald är 12 år och bor i Uganda.

Får ett barn gå i skolan ska alla få det

Ronald är 12 år och bor i Uganda. Han tycker om att spela fotboll och att gå på bio med kompisar. Rafiki frågar Ronald vad han tycker är viktigt för att han ska ha det bra. Något av det viktigaste för Ronald är att inte vara ensam, ha kompisar och att få leka med andra barn.

Jämställdhet för Ronald är när till exempel alla syskon i en familj får samma möjligheter att gå i skolan. Får ett barn gå i skolan då tycker han att alla ska få gå.

Tjejer och killar ska få samma möjligheter

– Jag tycker att föräldrar ska lyssna på barn och på vad vi tycker så att både tjejer och killar i en familj får samma möjligheter., säger Ronald.

Att alla ska få tid att leka och vila det tycker Ronald också är viktigt. I framtiden drömmer Ronald om att utbilda sig till bilmekaniker. Eller så vill han jobba inom militären, säger han och springer i väg för att fortsätta spela fotboll.

Skillnaden på jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet

Jämlikhet betyder att alla har lika rättigheter. Oavsett vilken färg du har på huden, om du är tjej, kille, eller identifierar dig som något annat. Det spelar ingen roll vilket språk du pratar, vilken gud du tror på, om du har en funktionsnedsättning eller om du är rik eller fattig.

Jämställdhet

Jämställdhet betyder jämlikhet mellan flickor och pojkar och mellan kvinnor och män. Det står i globala målet 5. Det handlar om lika villkor, rättigheter och möjligheter oavsett kön. Kvinnor ska till exempel ha samma möjlighet som män att känna sig trygga, få ett arbete och ha inflytande. Jämställdhet mellan kvinnor och män är viktig för fred och hållbar utveckling.

Publicerad: 04 juni 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.