Barnkonventionen och globala målen om familj

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att må bra och utvecklas. Familj ger trygghet och familjer kan se olika ut. Globala målen strävar efter fredliga och inkluderande samhällen.

Alla barn har rätt att må bra och att utvecklas. Barn ska ha rätt till sin egen identitet. Barn har också rätt att få veta vem ens föräldrar är, även om man bor med andra vuxna än sina föräldrar. Familjer kan se olika ut. Det viktigaste är att familjen är en trygg plats för barn. För att barn ska må bra är det viktigt att man är snäll mot varandra och är en bra kompis.

Alla har rätt till en identitet

I Artikel 7 i barnkonventionen står det att alla barn har rätt att få ett namn och att vara medborgare i ett land. Barn har också rätt att så långt det är möjligt få veta vilka föräldrar man har och att bli väl omhändertagen av dem.

Alla barn har också rätt till en egen identitet. Det står i artikel 8 i barnkonventionen. I identiteten ingår ditt medborgarskap i ditt land, ditt namn och dina släktförhållanden. Om du har blivit fråntagen din identitet, ska du få hjälp att ta reda på den.

Du har rätt till ett namn. När du föds i Sverige får du ett personnummer som bara är ditt. I Sverige säger lagen att senast tre månader efter din födsel ska dina föräldrar ha bestämt ditt namn. Du ska också ha något av dina föräldrars efternamn. Ditt eget personnummer och namn hjälper dig bland annat att få sjukvård, plats i skolan och barnbidrag.

Även om du lever med andra vuxna än dina föräldrar har du rätt att få veta vem din mamma och pappa är, vart de kommer ifrån och vilka de är.

Barns rätt till sin familj

Barnkonventionen säger att varje barn har rätt till sina föräldrar och får bara skiljas från dem om det är nödvändigt för barnets bästa. Den säger också att barn har rätt att träffa båda sina föräldrar.

Föräldrar har ansvar för sina barn. Båda två har ansvaret tillsammans och ska alltid tänka på barnets bästa. Detta fungerar för de flesta barn. De har en familj runt sig som ser till att de är trygga.

Illustration av globala målet nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen.
Globalt mål nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen.
FN:s logga
Barnkonventionen
Illustration av globala målet nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen.
Globalt mål nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen.
FN:s logga
Barnkonventionen

Kommunen ger stöd

Om föräldrarna inte räcker till så ska samhället hjälpa till. Samhället kan till exempel ge stöd till föräldrar som saknar pengar till mat och kläder. De kan också ge stöd till föräldrar som blivit sjuka och inte kan ta hand om sitt barn. Kommunen ger det stöd som föräldrarna behöver för att kunna ge sina barn trygghet.

Kommunen hjälper också till om ett barn saknar föräldrar eller om föräldrarna verkligen inte kan ge barnet vad det behöver trots stöd. Då hjälper kommunen till att placera barnet i en annan familj tills att deras föräldrar kan ta hand om dem igen. Under placeringen i en annan familj har barnet ändå rätt att träffa sina biologiska föräldrar.

Globala målen hjälper

Globala målen är också viktiga för barns rätt till en familj. Att ta bort fattigdom och öka människors hälsa gör att fler barn kan leva tryggt i sin familj. Målen om att göra tydligare regler för föräldrar som måste arbeta i ett annat land gör det lättare för barn att hålla kontakten med och få träffa sina föräldrar.

Alla ska behandlas lika

Barnkonventionen säger inte att man har rätt att ha en kompis. Men i barnkonventionen står det att alla barn har samma rättigheter och ingen får diskrimineras. Diskriminering kan vara att mobba någon annan. Barn har rätt till utvecklig, att må bra och känna sig trygga. Alla barn har rätt till lek och fritid. Alla ska vara med. Ingen ska behöva känna sig utanför.

För att alla ska behandlas lika har alla skolor i Sverige en likabehandlingsplan. Det är viktigt för att alla ska få vara med. Att vara en bra kompis är både lätt och svårt, men det är viktigt för att skolan ska vara bra för alla.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.