fbpx

Var placeras jag?

Vilka placeringar som erbjuds kan skilja från år till år men har alla med barns rättigheter att göra. Här kan du läsa om några exempel på placeringar.

Erikshjälpen har arbete i 17 olika länder och samarbetar med olika organisationer i respektive land. Det är hos en av dessa organisationer som du kommer blir placerad. Du kan önska en specifik placering i din ansökan, men det är Erikshjälpen som i slutändan bestämmer vem som får åka vart. Utifrån personlighet, intressen, utbildning, bakgrund och erfarenhet matchar vi kursdeltagaren med en värdorganisation och gör en plan för din placeringstid. Vi placerar så långt det är möjligt kursdeltagare två och två och kommer därmed att para ihop dig med en annan sökande. Målet är att du ska få lära sig om organisationens arbete, men även bidra med sin egen kunskap där det behövs.

Placeringar

Erikshjälpen stötar organisationer i 17 olika länder (läs om vilka här) som vi delar in i 6 regioner. Östra Europa, Västafrika, Östafrika, Sydasien och Sydostasien och Sverige. Bortsett från Sverige kan vi erbjuda placeringar i samtliga regioner. Vilka vi väljer ut beror först och främst på säkerhetsläget. Vi skickar aldrig ut fältstudenter till områden där säkerhetsläget är instabilt. Därefter tittar vi på möjligheten hos organisationerna att ta emot fältstudenter och erbjuda en lärorik och meningsfull placering. Till sist kollar vi på vilka kursdeltagare vi har och vilka sorts placeringar som passar bäst. Placeringarna blir klara under hösten.

Exempel på länder vi tidigare har skickat till

  • Uganda
  • Kenya
  • Bengladesh
  • Brukina Faso
  • Indien

Läs gärna intervjuerna med tidigare fältstudenter här nedan för att få en bättre bild hur en placering kan gå till.

 

Därför åkte vi ut som fältstudenter