fbpx

Barnrättsgrupper för ökad delaktighet

Barnrättsgrupper, barnklubbar och barnparlament. Namnen varierar men syftet är detsamma: att skapa plattformar där barn stärks, förstår sina rättigheter och får möjlighet att göra sina röster hörda. 

I Sverige får de flesta barn tidigt lära sig att uttrycka sina åsikter, att debattera och argumentera för sin sak. På många andra håll i världen ser verkligheten helt annorlunda ut. En verklighet där de i princip är röstlösa, i händerna på en vuxenvärld som inte alltid har deras bästa för ögonen. 

I många av Erikshjälpens projekt är barnrättsgrupper, barnklubbar och barnparlament därför viktiga instrument för att ge barnen en plattform och öka deras delaktighet i samhället. 

Här får barnen:

  • kunskap om sina rättigheter och redskap för att själva förändra sin situation
  • träna på att uttrycka sina åsikter och driva frågor på ett demokratiskt sätt 
  • vara med och påverka i beslut som rör dem och samhället runtomkring dem 

Medlemmarna i barnrättsgrupperna står också upp för andra barns rättigheter. De har bland annat koll på vilka barn som inte går i skolan, rapporterar och ser till att det följs upp av lämplig instans såsom skola, sociala myndigheter eller föräldraförening. På detta sätt motverkar barnen själva bland annat barnarbete, barnäktenskap och människohandel.