fbpx

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

30 000 gifts bort. 5 000 blir mammor innan sin 15-årsdag. 10 000 könsstympas. Varje dag. Den ojämställdhet som drabbar flickor världen över är enorm. Erikshjälpen arbetar för att motverka skadliga sedvänjor och för att alla flickor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp.

Erikshjälpens arbete med hälsa är nära kopplat till arbetet med trygghet och skydd. Kopplingen är särskilt tydlig i arbetet för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Här arbetar Erikshjälpen med fokus mot könsrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, stigmatisering kring menstruation och trafficking av barn.

Ett av de främsta verktygen i det arbetet handlar om att medvetandegöra de negativa effekter som dessa skadliga sedvänjor har på barn, samtidigt som vi stödjer insatser som främjar alternativ till förändring.

Vi jobbar för att:

  • flickor ska få sexualundervisning och hälsovård, inklusive kunskap om och tillgång till preventivmedel
  • genom barn- och ungdomsgrupper skapa plattformar för flickor där de får lära sig om sina rättigheter och där de får kraft att stå upp för sig själva och för varandra, samt skapa plattformar för både flickor och pojkar för att skapa jämställdhet och förändra attityder
  • utbilda föräldrar, myndigheter och makthavare om konsekvenserna av skadliga sedvänjor, som exempelvis kvinnlig könsstympning, bortgifte och tidiga graviditeter