• Föräldrautbildning till fattiga familjer i minoriteter för att tillgodose barn rättigheter och skydd.
 • Förbättrar fattiga familjers möjligheter till självförsörjning.
 • Stärker kvaliteten på grundskoleundervisningen.
 • Utvecklar utbildningsmaterial om barns rättigheter.
 • Bedriver förebyggande arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Erbjuder rehabilitering för barn och ungdomar som hamnat i brottslighet, missbruk eller andra svåra förhållanden.
 • Stöd till förskolor där romska barn ges bättre förutsättningar att klara av sin skolgång.
 • Kontakt med myndigheter och hjälp med identitetshandlingar.
 • Hjälper fattiga familjer att komma igång med försörjning.
 • Säkerställer vård och integrering för ungdomar som hamnat i konflikt med lagen och ungdomar med funktionsnedsättning.
 • Förändrar attityder mot utsatta barn och ungdomar hos föräldrar, samhälle och beslutsfattare.
 • Bedriver byutveckling i 18 byar i norra Laos
 • Föräldrautbildning och stöd så att barnen kan få skolgång.
 • Träning för mikrolåntagare.
 • Stoppa trafficking och ge stöd till de som drabbats.
 • Hjälp med återanpassa för unga som lämnat barnhem.
 • Hjälp till familjer i slumområden så att barnen får gå i skolan.
 • Skolkommittéer för öbefolkningen med ansvar för skolan och barnens rättigheter.
 • Tonårsflickor får utbildning och kunskap om rättigheter.
 • Läkarbanken sänder läkare och sjukvårdspersonal till sjukhusbåten Friendship.
 • Landsbygdsutveckling med förskolor och självhjälpsgrupper.
 • Organisering av bykommittéer för tillgång till hälsovård, barnhälsa och infrastruktursatsningar.
 • Barnparlament där barn själva får möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö.
 • Förändrar attityder kring kvinnlig könsstympning.
 • Kunskap om hälsa och hygien.
 • Intensivskolor för barn som missat skolstarten.
 • Få fler barn att gå i skolan och öka kvalitén i skolan.
 • Arbete för barns rättigheter både i byar och mot myndigheter.
 • Upplysning och behandling av undernäring.
 • Stöd till fattiga familjer att starta inkomstgenererande aktiviteter.
 • Stöd till skolor; brunnar, skolmatsprojekt, bibliotek m.m.
 • Humanitära- och utbildningsinsatser för internflyktingar.
 • Freds- och konfliktförebyggande arbete.
 • Arbete för att ge möjlighet till försörjning för ungdomar och familjer i utsatthet.
 • Bygger och stärker utbildnings-, hälso- och skyddsstrukturer för barn och ungdomar.
 • Projekt för hållbar förändring för Ugandas gatubarn.
 • Musikprojekt för barn och ungdomar för att sprida information om hiv och aids.
 • Utbildning och skolstöd till barn från familjer i utsatta situationer.
 • Uppbyggnad av skyddsstrukturer för barn i utsatthet.
 • Arbete med fokus på barn med funktionsnedsättning och deras rätt till bland annat utbildning och rehabilitering.
 • Barnråd för att ge barn med funktionsnedsättning en egen röst i samhället.
 • Påverkansarbete både lokalt och nationellt för att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättning.
 • Nationellt nätverksarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Speciellt fokus på barn och familjer i nomadsamhällen och deras rätt till utbildning, hälsa, skydd och omsorg.
 • Insatser och rehabilitering för barnhems- och gatubarn.
 • Utbildning och försörjning för fattiga familjer på landsbygden.
 • Stödjer gymnasieutbildning för unga som växer upp i ett lepradrabbat område.
 • Bedriver rehabiliteringsprogram för prostituerade.
 • Verka mot barnarbete, tvångsäktenskap och sexuella övergrepp på barn.
 • Stöd till fattiga familjer genom hönor, trädgårdar med mera.
 • Barnklubbar där barn får leka och lära sig om sina rättigheter.
 • Barns hälsa
 • Barns trygghet
 • Barns fritid
 • Stipendier och fonder

Barnrätt & Bistånd

Hit går pengarna som du ger

Erikshjälpen stödjer ett hundratal projekt i 18 länder runt om i världen. Utifrån barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv.

Fokus är på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för barn i utsatta livssituationer i Sverige.

Hit går pengarna

Nyheter och berättelser från arbetet för barns rättigheter.
Visa allaFritid Hälsa Rättigheter Trygghet & skydd Utbildning