fbpx

Barn till föräldrar i häkte eller fängelse saknar stöd

I Sverige finns omkring 160 000 barn och ungdomar med en förälder som har dömts för brott. Forskning visar att dessa barn löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa, utanförskap och hamna i kriminalitet.

En kartläggning som Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen publicerade i december 2018 visar att 94 procent av landets kommuner saknar förebyggande och uppsökande verksamhet för barn med frihetsberövade föräldrar. Slutsatsen var att arbetet behöver stärkas och att det saknas nationella riktlinjer och öronmärkta medel för landets kommuner.

De aktuella stödinsatser som idag erbjuds av samhället kommer främst från den idéburna sektorn och är dessutom endast tillgänglig i fåtalet kommuner.

Erikshjälpen arbetar tillsammans med Räddningsmissionen för att:

  • Kommunerna ska få ett tydligt ansvar och en öronmärkt summa pengar för denna fråga
  • Att regeringen inför nationella riktlinjer med grund i vetenskaplig evidens för ett jämlikt stöd i landet
  • Att regeringen stimulerar samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter och idéburna organisationer