World Childhood Foundation

Sedan 2017 har WCF och Erikshjälpen samarbetat kring barns placering på institutioner där barnhem är en vanlig form. Få svenska organisationer driver frågan inom biståndsvärlden så samarbetet har varit viktigt. Tillsammans har man utvecklat barnhemskollen.se, en kunskapssida om problematiken kring att skicka volontärer till, driva och stödja barnhem. Ett gemensamt projekt beviljades av Postkodlotteriet 2019. Projektet ”Ur Askan i elden” sprider kunskap om den skada på barn som placering på institution har samt olämpligheten att vara volontär i institutionsmiljöer. Genom att söka upp svenska barnhemsaktörer förs en dialog kring alternativ. Projektet har även stöttat organisationer i världen som arbetar med alternativ till institutionsplaceringar av barn som fosterhem, jourfamiljer, återförening av barn samt organisationer som stöttar institutioner att hitta familjebaserade alternativ.

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.