Mellan den 29 maj och 1 juni pågår Järvaveckan i Solna i Stockholm. Erikshjälpen Second Hand är på plats och har premiär för det nya konceptet ”Pop up on the road”. Med hjälp av mobila butiker kan vi nu komma ut och möta nya kundgrupper.  

Konceptet ”Secondhand.se by Erikshjälpen” har tagits till en ny nivå. Med hjälp av tillfälliga butiker på kortare event, så kallade ”Pop up on the road”, kan fler svenskar upptäcka second hand.

– Vi gör den här satsningen för att komma närmare våra kunder och få fler konsumenter att bli cirkulenter, berättar Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef på Erikshjälpen Second Hand.

Erikshjälpen Second Hand på Järvaveckan

Att Erikshjälpen Second Hand i år väljer att finnas med under Järvaveckan handlar inte bara om att nå en ny marknad, utan det handlar också om att delta i det politiska samtalet.  

– Förutom att sprida glädje och nytta med att handla cirkulärt hoppas vi att få visa på det mervärde som finns hos ideell second hand, i form av socialt arbete och ett överskott som går till insatser för barns rättigheter, säger Cathrine Kylesten.

Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef på Erikshjälpen Second Hand
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef på Erikshjälpen Second Hand

Pop up-butikens sortiment

Under Järvaveckan är det butikerna i Vårby och Häggvik som står för sortimentet i pop up-butiken. Besökarna kommer att kunna köpa allt från en stilig kavaj, sommarklänningar och solglasögon till ett handplockat urval för hem och hushåll.

– Vår pop up-butik visar hur enkelt och roligt det kan vara att handla second hand och samtidigt bidra till en hållbar framtid, säger Cathrine Kylesten.

Ibland får Erikshjälpen frågan, ”Vad händer med de varor som inte går att sälja i Erikshjälpen Second Hands-butiker?”. Svaret är att det går regelbundna sändningar från våra butiker till organisationen Friend to friend i Estland. I deras butiker får varorna ytterligare en chans att bli till nytta och glädje för någon annan.

Friend to friend, eller Sobralt Sobrale som de heter på estniska, är precis som Erikshjälpen en bred organisation. Genom socialt arbete inriktat på områden i Estland där statens sociala skyddsnät inte räcker till, vill man ge barn och familjer en tryggare tillvaro och bättre levnadsförhållanden.  

Idag är vi en av de mest kända second hand-kedjorna i Estland
Henri Lehtsaar, Verkställande chef Friend to friend

Huvudkontoret ligger i Tarttu, men Friend to friends verksamhet finns utspridd i olika delar av Estland. Insatserna handlar om allt från humanitär akut hjälp, till sommarläger för barn eller stöd till ensamstående föräldrar. Huvudsyftet med second hand-verksamheten är att få in pengar till arbetet för barnen och spelar organisationens 15 butiker en viktig roll.

– Vi har samarbetat med Erikshjälpen Second Hand sedan 2007, berättar Henri Lehtsaar, verkställande chef för Friend to friend. Våra butiker har även skapat jobb för över 100 människor. Idag är vi en av de mest kända second hand-kedjorna i Estland och vi har ett väl förankrat samarbete med både kyrkor och myndigheter.

Historien om Erikshjälpens relation med Friend to friend i Estland började i det lilla. Det var en butikschef i Sverige som hade en kontakt i organisationen. Man startade samarbetet genom att skicka det som de inte kunde sälja i sin butik, men som det fanns ett stort behov av på andra sidan Östersjön.

– Det är ett 20-årigt samarbete som började på gräsrotsnivå och sedan växte organiskt, säger Henri Lehtsaar. Våra Organisationer delar samma värdegrund och har samma mål om hur vi bäst kan hjälpa människor i Estland.

Från början handlade det bara om några få butiker, men nu är det 36 av Erikshjälpen Second Hands butiker i Sverige som donerar varor till Friend to friend. Under 2023 skickades 322 containrar över Östersjön med sammanlagt 17.994 kubikmeter varor från Erikshjälpens butiker. Försäljningsintäkter från varor som skickats från Sverige uppgick under förra året till strax över 26 miljoner svenska kronor.

– Det står en container hos varje butik där det kontinuerligt lastas varor. När containern är full så skickas den iväg till Estland, säger Martin Borgvall, logistikchef på Erikshjälpen Second Hand. Friend to friend skickar feedback om vad de behöver och vi har också generella riktlinjer om vilka typer av varor som inte säljer i Estland.

Väl framme fördelas varorna ut på de olika butikerna, beroende på vad de önskat och har behov av. Friend to friend har butiker i Estlands större städer, som Tarttu och Tallin, men har annars valt att etablera sig i samhällen där de sociala vinsterna blir störst.

– Det handlar inte om orter där man förväntar sig de största intäkterna, säger Martin Borgvall. Utan i stället där man vet att människor behöver handla second hand för att klara sin vardag, exempelvis i Narva på gränsen till Ryssland.

Många behöver second hand för att klara vardagen.
Martin Borgvall Logistikchef Erikshjälpen Second Hand

Det finns givetvis varor som inte heller går att sälja i Estland, men det är ändå bara en liten del av det som Erikshjälpen skickar kasseras. De varor som kunderna hos Sobralt Sobrale ratar skickar de vidare till exempelvis kyrkor eller andra organisationer.

 

Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungqvist
Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungsqvist.
Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungqvist

Under 2023 besökte Martin Borgvall och några kollegor från Erikshjälpen Second Hand Friend to friend för att själva se hur varorna hanterades. De blev positivt överraskade när det visade sig att i princip allt tas om hand på ett bra sätt.

– Det var skönt att se att vi inte har någon anledning till oro för att saker ska dyka upp på fel plats. Nu kan vi fokusera på att bygga på våra redan bra relationer, och se hur vi ännu bättre kan justera våra sändningar för att passa för den estländska marknaden.

Fakta

Friend to friend är den största second hand-kedjan med social verksamhet i Estland. Organisationen har 16 butiker och driver i anslutning til dem olika projekt för att stödja barn och deras familjer.

Exempel på projekt under 2023 

 • Juridisk rådgivning
 • Akuta hjälpinsatser
 • Gruppsessioner för ensamstående mödrar
 • Caring togheter – läger för 197 barn som anordnas två gånger om året
 • Skolpaket för 472 barn
 • Julpaket för 816 barn
 • Stöd till ett barnrum i Narva med aktiviteter varje vecka för 75 barn.

Författare

Lena Elf, Presskommunikatör Erikshjälpen

På Sveriges Overshoot Day, söndagen den 21 april, har vi svenskar förbrukat vår årsbudget av jordens naturliga resurser. Om alla människor på planeten levde som vi, skulle det efter i dag inte finnas något kvar.

Visst rimmar det illa med den så ofta citerade definitionen av hållbar utveckling från Brundtland-kommissionen; 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Sedan FN-rapporten publicerades har vi upprepat denna mening som ett slags mantra, men inte mycket har förbättrats när det kommer till våra konsumtionsnivåer. Tvärtom faktiskt. Materialkonsumtionen i Sverige ligger på hela 25 ton per person och år, eller 70 kg per dygn. 2020 konstaterades att massan av material skapat av människan överstigit massan av allt levande på planeten. Att vi står inför en planetär kris är ett faktum. 

Att Sveriges Over Shoot Day infaller allt tidigare på året visar att omställningen till en cirkulär ekonomi inte sker tillräckligt snabbt. Frågan är vad vi måste göra för att skynda på processen? Det pratas ofta om en generationsklyfta i klimatdebatten, men när det kommer till konsumtionens påverkan visar studier att kön är en mer avgörande faktor. Män och kvinnor har generellt olika syn på klimatförändringarna, den egna konsumtionen och hur de bidrar till utsläpp. Och de bidrar olika mycket till klimatutsläppen genom sina konsumtions- och livsstilsval. 

Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen & Anette Alm Gustafsson Verkställande Chef Erikshjälpen Second Hand
Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen tillsammans med Annette Alm Gustavsson Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen & Anette Alm Gustafsson Verkställande Chef Erikshjälpen Second Hand

Undersökningar visar tyvärr att män i stor utsträckning fortfarande handlar väldigt lite second hand. Enligt en rapport från Tise (digital marknadsplats för secondhand-kläder) Svenskarnas hållbara köpvanor, handlar nära dubbelt så många kvinnor som män på andrahandsmarknaden. 27 procent av kvinnorna är lika nöjda med att köpa begagnat som nytt, jämfört med 14 procent av männen. Nästan dubbelt så många kvinnor (40 procent) som män (24 procent) planerar att välja begagnade produkter framför nya under kommande kvartal enligt Prisjakts rapport Konsumentkompassen 2024. 

Att så få män handlar cirkulärt uppges ofta hänga på utbudet. Ett utbud som är skapat av kvinnor som skänker till second hand. För att skapa en återbruksmarknad som tilltalar fler män, behöver också fler män skänka till second hand. Vi ser också en övervägande majoritet av kvinnor som är ambassadörer och inspiratörer inom cirkulär konsumtion. Det är alldeles för få män som tagit på sig hållbarhetsmanteln i sociala medier.

Om vi får männen som cirkulenter och inspiratörer, så kan vi flytta fram Sveriges Over Shoot Day i framtiden. Inte bara för planeten och kommande generationer skull. Vi behöver göra det i solidaritet med de länder som idag saknar möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov. Högkonsumtionsländer som Sverige måste minska sitt ekologiska fotavtryck så att andra länder har möjlighet att höja sitt, på ett sätt som gör att vi stannar oss inom planetens gränser.

Men det är nu det gäller. Som individer måste vi göra förändringar för att säkerställa en hållbar framtid för alla. Det börjar med oss själva, med våra dagliga val. Genom att minska vår konsumtion, välja hållbara alternativ och inspirera andra att göra detsamma, kan vi göra verklig skillnad för vår planet.

För att senarelägga Sveriges Overshoot Day behöver vi:

 • Konsumera mindre och, med risk för att verka generaliserande, konsumera enligt traditionellt manligt shopping-beteende. Något motvilligt, noggrant utvalt, varor av högre kvalitet, och mer sällan.
 • Konsumera som kvinnor – cirkulärt. För det är först när vi minskar mängden nykonsumtion och samtidigt ställer om till cirkulär konsumtion som vi kan uppnå målet, det vill säga den nivå av konsumtion som vår planet klarar av.

Författare: 

Mattias Ingeson, Generalsekreterare Erikshjälpen

Anette Alm Gustafsson, Verkställande Chef Erikshjälpen Second Hand

Lördagen den 27 april firas Eriksdagen Erikshjälpen Second Hand. Ett tillfälle att hedra minnet av grundaren Erik Nilsson, men också en viktig insamlingsdag för Erikshjälpens barnrättsarbete. Genom att handla i någon av våra butiker denna dag är du med och bidrar till att barn får en trygg uppväxt. 

I Kenya verkar Erikshjälpen genom partnerorganisationen Investing in Children and their Societies (ICS). ICS är en lokal ideell organisation som arbetar för att skapa medvetenhet och väcka opinion om barns rättigheter. ICS mål är att stärka barn och deras familjer för en trygg vardag både hemma och i skolan. 

 

Spela video

Vi minskar våldet mot barn i Kenya – för trygghet hemma & i skolan

Erikshjälpen

Vi minskar våldet mot barn i Kenya – för trygghet hemma & i skolan
Erikshjälpen

I Kenya är våld ett vanligt sätt att lösa problem och barn löper stor risk att utsättas för övergrepp i sin vardag. Susan Odiambo är 11 år och går i sjätte klass på Kodiaga Prison Primary School i Kisumu. Tidigare har Susan hållit svåra upplevelser för sig själv. Att tala med någon vuxen har bara förvärrat situationen och tystnadskulturen när det gäller våld mot barn är stark. Men genom ICS projekt Life Skills har Susan och hennes föräldrar lärt sig att prata med varandra om svåra saker. Susan kan vända sig till sina föräldrar eller sin lärare om hon har problem. 

– Vuxna är inte medvetna om att det är förbjudet att slå barn i Kenya, säger Lillian Onyango, programkoordinator för LifeSkills-projektet i Kisumu. Det är vanligt att använda våld som uppfostringsmetod, både i skolan och hemma. Vår uppgift är inte bara att informera vårdnadshavare och lärare om att de begår ett brott om de slår ett barn, utan också att stärka barnen och ge dem verktygen att stå upp för sina rättigheter. 

Vuxna är inte medvetna om att det är förbjudet att slå barn i Kenya.
Lillian Onyango, programkoordinator för LifeSkills

Målet med Life Skills är att i samverkan med barn, föräldrar, lärare och myndigheter, se till att barnen känner sig trygga, ge bättre sociala färdigheter och höja studiemotivationen.  

En trygg tillvaro är grunden för att kunna tillgodogöra sig en bra utbildning och Erikshjälpen arbetar i stora delar av världen med barns rätt till en trygg vardag.  

Eriksdagen 2024

På årets Eriksdag går hela dagskassan från Erikshjälpen Second Hands butiker till Erikshjälpens insatser för barns trygghet och skydd.  

Var med och stoppa våldet mot barn. Genom att handla i våra butiker lördagen den 27 april är du med och bidrar till att alla barn ska få en trygg uppväxt. 

I sommar lämnar Anette Alm Gustafsson sin tjänst som verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand. Hennes efterträdare blir Jerker Sandell, som nu senast kommer från en chefsposition på IKEA.

Jerker började 2008 som timanställd i restaurangenmöbeljätten och klättrade under åren till sin nuvarande position som ekonomichef för IKEA Jönköpings marknadsområde, som innefattar länet med omnejd. 

Jerker Sandell är Erikshjälpen Second Hands nya verkställande chef
Jerker Sandell sitter i en beige soffa och tittar mot kameran.
Jerker Sandell är Erikshjälpen Second Hands nya verkställande chef

Jag har en passion för att se både människor och resultat växa, säger Jerker. Genom att vara öppna för utveckling tror jag att vi kan uppnå verklig tillväxt i verksamheten. Nu ser jag fram emot att vara en röst för att skapa verklig förändring. Att göra cirkulär konsumtion till ett naturligt beteende hos fler konsumenter. 

Trebarnspappan Jerker bor i Habo norr om Jönköping. På fritiden kretsar mycket i livet kring familj, vänner och träning och sedan några år tillbaka tillbringar han vinterhalvåret med att leda pojklaget i den lokala innebandyföreningen. Jerker spenderar gärna tid ute i skog och mark, på sommaren i löpspåret och på vintern i skidbacken. Han är också ideellt engagerad som kassör i Habo Equmenias barn- och ungdomsförening. 

Mattias Ingeson, generalsekreterare för Erikshjälpen och ordförande i Erikshjälpen Second Hand är mycket nöjd med rekryteringen. 

Jerker är en erfaren chef och ledare med stor erfarenhet av försäljning och utveckling av butikskoncept. Samtidigt är han djupt rotad i de värderingar som bär upp Erikshjälpen och kommer kunna hantera utmaningarna som ligger i att leda och utveckla en verksamhet som är både ideell och kommersiell. Vi ser fram emot att få välkomna Jerker in i Erikshjälpens ledning. 

Den 8 april besökte Jönköpings läns landshövding Brittis Benzler och riksdagens andre vice talman Julia Kronlid, Erikshjälpens huvudkontor i Huskvarna och Erikshjälpen Second Hand i Jönköping.  Besöket var en del i en större länsrundtur arrangerad av länsstyrelsen i Jönköping.  

Gruppbild på Anders Malmstigen, Britte Benzler, Julia Kronlid, Birgitta Johansson och Mattias Ingeson.
Anders Malmstigen, Brittis Benzler, Julia Kronlid, Birgitta Johansson och Mattias Ingeson
Gruppbild på Anette Alm Gustavsson, Caroline Pers, Julila Kronlid och Britte Benzler.
Anette Alm Gustavsson, Caroline Pehrs, Julia Kronlid och Brittis Benzler
Gruppbild på Anders Malmstigen, Britte Benzler, Julia Kronlid, Birgitta Johansson och Mattias Ingeson.
Anders Malmstigen, Brittis Benzler, Julia Kronlid, Birgitta Johansson och Mattias Ingeson
Gruppbild på Anette Alm Gustavsson, Caroline Pers, Julila Kronlid och Britte Benzler.
Anette Alm Gustavsson, Caroline Pehrs, Julia Kronlid och Brittis Benzler

Huvudkontoret i Huskvarna

Besöket på huvudkontoret i Huskvarna inleddes med att generalsekreterare Mattias Ingeson berättade om organisationens historia och arbetet för barns rättigheter i Sverige och världen. Julia Kronlids önskemål var bland annat att få veta mer om vårt arbete i Ukraina, och hur det påverkats av lågkonjunktur och andra globala kriser. Anders Malmstigen, internationell chef och Birgitta Johansson, Sverigechef gav en fördjupad bild av våra insatser.  

Erikshjälpen tog upp biståndsorganisationernas oro för regeringens nya strategi för utvecklingssamarbetet med civilsamhället, Civsam, och Julia Kronlid lovade att ta med sig frågan. Hon sa sig ha respekt för att svenska civilsamhällesorganisationer har stor kunskap om hur biståndet gör bäst nytta och hoppas på fortsatt gott samarbete. 

Rundvandring i second hand-butiken

Ett av andre vice talmannens önskemål inför dagen var att få besöka Erikshjälpen Second Hand. Verkställande chef Anette Alm Gustafsson och butikschef Caroline Pehrs tog emot i Jönköpingsbutiken. Både Brittis Benzler och Julia Kronlid visade stort intresse under rundvandringen och imponerades både av hur butiken är uppbyggd och hur Erikshjälpen Second Hand arbetar med social och miljömässig hållbarhet. 

Dagen avslutades med middag på länsresidenset i Jönköping. 

Frågan om moms på begagnade varor har återigen aktualiserats, både av regeringen och inom Svensk Handel. Erikshjälpen Second Hand gläds åt diskussionerna som ska främja den cirkulära omställningen, men vill också lyfta in det ideella perspektivet i debatten. Att slopa mervärdesskatten på begagnade varor innebär nämligen inte utjämnade konkurrensvillkor, utan att man drar undan mattan för ideella aktörer.

2016 beslutades att ideell second hand skulle vara fortsatt momsfri utifrån sin allmännyttiga verksamhet. De ideella organisationerna skulle, om vi konkurrerar på lika villkor som de kommersiella aktörerna, annars ”riskera att drabbas av försämrade förutsättningar med neddragning som följd”. Denna oro finns kvar än i dag.

I dagarna kom nyheten om att regeringen lanserar en utredning som ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för företag som vill skänka varor till välgörenhet. Svensk Handel kommenterar nyheten med att man saknar utredningar om momssatsen. Att dubbelbeskattningen som i dag sker på begagnade varor hos kommersiella företag hämmar ytterligare steg i omställningen. Vi håller i grunden med om detta påstående och dubbelbeskattningen är svår att försvara. Men för miljöns skull krävs i första hand en lagstiftning som tar itu med problematiken i överproduktionen och den ständigt ökande försäljningen av nyproducerade varor. Det bör kanske vara lite krångligt för företagen, inte så att de i stället väljer att kassera varor, men så att konsekvensen av överproduktionen faktiskt tillåts vara både kostsam och kännbar. Det är ett incitament att se över sin affärsidé. Det är nämligen inte cirkulärt att fortsätta producera nytt, för att sedan skänka bort det som inte sålts.

Anette Alm Gustafsson.
Anette Alm Gustafsson, Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand
Anette Alm Gustafsson.
Anette Alm Gustafsson, Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand

Det är positivt att Svensk Handel driver på för bättre förutsättningar för hela second hand-branschen. Vi välkomnar sänkt moms eller momsfrihet för miljön och omställningens skull. Men det väcker också en oro hos oss ideella second hand-aktörer när våra konkurrensfördelar ska suddas ut. Second hand-marknaden måste växa och nykonsumtionen minska – men att slopa momsen helt för kommersiell second hand skulle snedvrida konkurrensen och drabba ideell second hand som är en viktig del av civilsamhället.

Ju bättre förutsättningar kommersiella aktörer får desto svårare blir det för oss ideella krafter att höras genom bruset. Vi tävlar redan mot privata bolag med tunga investerare och rejäla marknadsbudgetar bakom sig, där vinsten går till aktieägarna. Hos ideell second hand går vinsten tillbaka till en hållbar samhällsutveckling genom ett omfattande socialt arbete, utöver miljönyttan i att återbruka.

Ideell second hand åtnjuter i dag konkurrensfördelar just för att vi är ideella;

 • Vi driver ett socialt arbete för människor långt ifrån arbetsmarknaden
 • Vi erbjuder plats för engagemang och gemenskap genom volontärskap
 • Vårt överskott återinvesteras i samhällets hållbara utveckling, lokalt och globalt.

Ytterligare en fråga att fundera över är för vem den förenklade eller sänkta momsen är till för? Andra exempel på ändrade skattesatser för att driva nya beteenden, som till exempel den på reparationer, visar att sänkt moms inte lett till lägre priser hos konsument. Och därmed inte ett förändrat konsumentbeteende. Sänkt moms på kommersiell second hand skulle underlätta för företagen, men leder det till att fler faktiskt handlar hållbart?

Ideell second hand kan inte jämföras med den kommersiella. Som bara en av Sveriges ideella second hand-aktörer har vi omkring 4000 medarbetare, varav en stor andel är praktikanter i arbetsträning eller lönebidragsställning på väg mot eller tillbaka till ett arbetsliv. 2022 gav våra butiker dessutom ett överskott på 89 miljoner till arbetet för barns rättigheter.

Huruvida momsen förenklas, sänks eller slopas helt kommer att ha avgörande konsekvenser för ideella aktörers konkurrenskraft i relation till de allt fler kommersiella aktörer som kliver in på återbruksmarknaden.

Vi välkomnar samtal med både Svensk Handel och regeringen om hur den cirkulära omställningen kan gynnas, samtidigt som civilsamhället ges fortsatta förutsättningar att bidra till samhällsnyttan.

Författare: 

Annette Alm Gustafsson, Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand

Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand

Sara Wimmercranz är inte bara fyrabarnsmamma, hon är också en av Sveriges mäktigaste affärskvinnor, modeprofiler och influencers. Nu har hon blivit utsedd till Sveriges Second Hand-profil 2024 av Erikshjälpen Second Hand.

Den 6 mars avslöjade TV4 Nyhetsmorgon att Sara Wimmercranz är utsedd till Sveriges Second Hand-profil 2024.  

– Det här priset är en bekräftelse på att second hand slagit igenom på riktigt. Stil har inget med nyproduktion att göra, stil är ett personligt uttryck, som ska ha så låga utsläpp som möjligt, säger Sara.  

Sara Wimmercranz är en av Sveriges mäktigaste tech-investerare. Många känner igen henne från SVT:s produktion Draknästet där hon medverkar som en av investerarna i jurypanelen. Hållbarhet har alltid varit viktigt för Sara. För något år sedan valde hon att helt sluta köpa nyproducerat mode.

Så blev Sara Sveriges Second Hand-profil 2024

Utmärkelsen Sveriges Second hand-profil delas ut av Erikshjälpen Second Hand varje år. Sara Wimmercranz var en av tre finalister som nominerats i år.  

– Vi är så glada över att kunna ge Sara den här utmärkelsen. Hon tar ställning och visar verkligen att second hand hör hemma i alla rum, från vardagsrummet till styrelserummet, säger Anette Alm Gustafsson, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand. 

År 2022 tog sig Sara an nyårslöftet att enbart låna, köpa begagnat eller spårbart mode. På sina sociala medier influerar hon nu fler till att handla second hand.  

– Det som först kändes som en begränsning blev snabbt en kreativitet och frihet att välja min egen unika stil, och för första gången blev jag intresserad av mode på riktigt. Nu kan jag inte förstå att jag lyssnade på alla floskler som både fast fashion och lyxvarumärken försöker lura på oss. Det går inte att bli sig själv genom konsumtion, glöm det!  

Det går inte att bli sig själv genom konsumtion, glöm det!
Sarra Wimmercranz

Erikshjälpens motivering till utmärkelsen

Sara Wimmercranz är normbrytaren som tydligt visar att förändring behöver, och kan, ske på samtliga nivåer, och på samtliga arenor. När hon 2022 tog sig an nyårslöftet att enbart låna, köpa begagnat eller spårbart mode, blev det starten på en resa som engagerat och gett ringar på vattnet. I dag är Sara Wimmercranz inte bara en välkänd investerare och Sveriges mäktigaste affärskvinna utan även, till sin stora förvåning, modeprofil och influencer. Med en blandning av humor och allvar når hon ut genom bruset och inspirerar flera till att vända sina ohållbara köpbeteenden. Sara visar på ett enkelt och relaterar sätt de mervärden som finns med att ställa om och att second hand är för alla, oavsett plånbok, social status eller stil. Sara tar hållbarhetstänket in i finrummet och ut till massorna när hon bryter normer i kretsar där begagnat tidigare varit tabu. Med stor trovärdighet och genuinitet har hon blivit en given röst i debatten om hållbar konsumtion och en väl värd vinnare att utmärkelsen Sveriges Second Hand Profil 2024.

Pengar till arbetet för barn i klimatdrabbade områden

Som vinnare av Sveriges Second Hand-profil 2024 kommer Sara få möjligheten att tilldela ett av Erikshjälpens projekt för barns rättigheter 25 000 kronor. Sara Wimmercranz har valt att skänka de 25 000 kronorna till Erikshjälpens insatser för att hjälpa barn i länder som är drabbade av klimatförändringar. 

– Erikshjälpen har flera mycket viktiga projekt i områden som drabbats av torka och översvämningar på grund av klimatförändringar. Klimat och miljö är verkligen vår tids ödesfråga och jag hoppas kunna inspirera fler att engagera sig. Inte minst politiker, eftersom lagstiftning är avgörande i det här arbetet säger Sara Wimmercranz.   

Om utmärkelsen Årets Second Hand-profil

Erikshjälpen Second Hand delar årligen ut utmärkelsen Sveriges Second Hand-profil till någon som genom sitt engagemang bidrar till ett ökat intresse för second hand och dess möjligheter. Det kan handla om nytänkande idéer, kreativa lösningar eller smart miljöarbete genom återbruk.

Den som tilldelas utmärkelsen Sveriges Second Hand-Profil får ett diplom och en statyett, samt rätten att tilldela ett av Erikshjälpens projekt för barns rättigheter motsvarande 25 000 kronor.

Den 2 mars öppnar Erikshjälpen Second Hand dörrarna för pop up-butiken på Asecs i Jönköping. Butiken har fokus på kläder och accessoarer, med inslag av varor för hem och hushåll. Namnet på butiken är Secondhand.se by Erikshjälpen.

År 1990 öppnades Erikshjälpen Second Hands första butiker. Butiksverksamheten startades för att samla in pengar till de sociala och humanitära insatserna i Stiftelsen Erikshjälpen. I dag finns det 52 butiker runt om i Sverige som alla är med och bidrar till Erikshjälpens arbete. Nu tar Erikshjälpen Second Hand ytterligare ett steg och öppnar en pop up-butik.

Det är med öppen famn vi välkomnar Erikshjälpen och allt gott de står för och gör.
Johanna Donker, centrumchef på Asecs

Johanna Donker arbetar som centrumchef på Asecs i Jönköping och hon beskriver att deras besökare länge har efterfrågat second hand på köpcentret.

Vi har kontinuerlig kontakt med våra besökare och lyssnar på deras önskemål, och många har längtat efter second hand på Asecs. Det är med öppen famn vi välkomnar Erikshjälpen och allt gott de står för och gör.

Butiken på Asecs är den första i sitt slag och Erikshjälpen Second Hand hoppas kunna göra liknande satsningar även på andra orter.

Vi är så glada över den här möjligheten. Genom att etablera oss på ett välbesökt köpcentrum som Asecs, hoppas vi kunna inspirera ännu fler till att handla cirkulärt, säger Annette Alm Gustafsson verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand.

Vi hoppas kunna inspirera ännu fler till att handla cirkulärt.
Annette Alm Gustafsson, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand

Butiksinformation

 

Secondhand.se by Erikshjälpen hittar du på köpcentret Asecs i Jönköping. Butiken ligger bredvid Åhléns, nära entré A, och har ett noga utvalt sortiment av kläder och accessoarer med inslag av varor för hem och hushåll.

 

Öppettider: Secondhand.se by Erikshjälpen

Den cirkulära handeln med återbrukade varor spås en ljus framtid med stark tillväxt under de kommande åren. Våra Second Hand-butiker blir då allt viktigare när plånboken blir tunnare och klimatet skörare.

Svensk Handel presenterade nyligen sitt Stilindex, med en sammanfattning av modebranschens försäljningsutveckling under det gångna året. Det har varit ett tufft år med ett ännu tuffare avslut för klädhandlarna, och det ser inte ljusare ut framåt. Klädhandeln noterade en ökning på endast 0,3 procent mot föregående år i december och en tvåprocentig ökning över hela året.

De enorma volymer kläder som sätts på marknaden är ett hot mot barns trygghet.

Klädhandelns minskning är en naturlig följd av den ekonomiska utvecklingen, men vi vill tro att en del av det också har att göra med en ökad medvetenhet och insikten att klimat- och naturkrisen är ett allvar som behöver hanteras nu. De enorma volymerna som sätts på marknaden, utan verklig efterfrågan och utan chans till en bra hantering vid deras allt för tidiga end-of-life, är ett hot mot barns trygghet, nu och i framtiden.

Emelie Johansson, miljöstrateg.
Emelie Johansson.
Emelie Johansson, miljöstrateg.

När Erikshjälpen Second Hand nu sammanfattar nu sitt år 2023 kan vi konstatera att den cirkulära handeln är här för att stanna. Under 2023 ökade försäljningen av vuxenkläder med 8 procent. Det innebär en omsättning av 1 268 654 plagg i våra butiker. Totalt ökade Erikshjälpen Second Hand också sin totala försäljning med 10 procent under 2023 samt en ökning med 9 procent av antalet kunder.

Det som produceras ska vara av design och kvalitet som håller för att återbrukas.

Vår önskan är att modeproducenterna låter denna period av ekonomisk nedgång bli en reflektion kring volymproblemet. Under 2023 har det blivit tydligare än någonsin att det inte finns en cirkulär värdekedja inom fast fashion-systemet. Det är hög tid för förändring. Låt oss se minskade volymer av nyproducerat mode på marknaden och se till att det som produceras är av design och kvalitet som håller för att återbrukas. Det vinner både handeln, vi och framtida generationer på.

Författare: Emelie Johansson

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.