fbpx

Klimatsmart återbruk
för en hållbar värld  

Kanske älskar du second hand främst för möjligheten att hitta unika saker som hjälper dig att uttrycka den du är? Kanske älskar du second hand för att det hjälper dig att ha råd med allt det där man trots allt behöver? Det gör vi också! Men framför allt älskar vi second hand för att det är ett oslagbart sätt att främja en miljömässigt hållbar utveckling.

För sanningen är den att vi i Sverige lever som om vi hade över fyra jordklot, när vi i själva verket bara har ett. Om alla levde och konsumerade som vi skulle vi alltså behöva mer än tre jordklot till. Eftersom det inte är möjligt återstår ett alternativ: att förvalta jordens resurser på ett mer ansvarsfullt sätt.
Genom att ta hand om det som någon tröttnat på och sälja det vidare, så att det kan användas och älskas igen, blir vi en del i en cirkulär ekonomi där redan tillverkade saker nyttjas så länge det bara är möjligt.

Inspirera till återälskande!

Vi är glada över att många har blivit mer medvetna om sin konsumtion och vill handla på ett mer hållbart sätt. Men vi ser också att vi har lång väg kvar att gå och att det tar tid att bryta normer. Här vill vi spela en tydlig roll! Genom att öka medvetenheten om fördelarna med att handla second hand, men också genom att inspirera till hur snyggt och stilsäkert ett liv omgivet av åter-älskade plagg och prylar kan vara!

Genom att erbjuda fysiska butiker över stora delar av landet samt vår e-handel secondhand.se, vill vi göra det så lätt som möjligt för fler att välja second hand i första hand.

Vi har bara ett jordklot.

Vi måste förvalta jordens resurser på ett mer ansvarsfullt sätt.