fbpx

Vår värdegrund

Erikshjälpens verksamhet vilar på en tredelad värdegrund:

Eriks anda: Vi värnar om Erik Nilssons arv som formades av hans personliga engagemang och kristna tro. Trots svår sjukdom hade han blick och hjärta vända utåt, mot andras behov. Att verka i Eriks anda innebär för oss att vara empatiska och kreativa, med fokus på möjligheter. Precis som Erik är vi måna om en ansvarsfull förvaltning av givarnas gåvor och kundernas medel.

Kristen människosyn: Erikshjälpens värderingar utgår från en kristen människosyn, med särskild betoning på att:

  • Alla människor är älskade av Gud, och har samma värde.
  • Alla människor har rätt till ett värdigt och utvecklande liv.
  • Alla människor har ansvar för jorden, att bruka och inte missbruka den.

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter definierar ytterligare de universella villkor som barn i vår tid har rätt att leva under och som Erikshjälpen vill verka för. Det gäller bland annat alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och religion.