fbpx

Ungagerad

Ungagerad är Erikshjälpens plattform för unga i hela Sverige som vill engagera sig för barns rättigheter och global hållbar utveckling. Här får unga inspiration, omvärldsbevakning, utbildning och konkret handledning för att möjliggöra sin idé.

I dag driver Ungagerad sin egen podcast och sprider kunskap och inspiration via sociala medier. Där tas aktuella frågor som diskuteras i samhället upp. Vi förklarar och granskar samt lyfter barns och vuxnas perspektiv i frågorna. Genom Ungagerad får unga också egna verktyg för att göra sina röster hörda i frågor de tycker är viktiga.

Ungagerad besöker även gymnasieskolor för att erbjuda handledning för gymnasiearbeten som syftar till att stärka barns rättigheter. Ett flertal unga har hittills valt att genomföra sin gymnasiearbeten under vår handledning.

Ungagerad når i dag ut till över 1 000 unga i Sverige med ambitionen att nå än fler!

Bli en del av Ungagerad?

Vill du delta i Ungagerads arbete med att ta vara på ungas engagemang? Kontakta Fredrik Hagelvik.

Här kan du också läsa mer om hur du som ung kan välja att engagera dig inom Erikshjälpen.