fbpx

Erikshjälpen tar ställning för barnen i årets valrörelse

Med valsedeln #kryssaförbarnen tar Erikshjälpen tydlig ställning i årets valrörelse.

”Vi är inte partipolitiska men som barnrättsorganisation och del av det civila samhället har vi en viktig roll att lyfta fram förslag till Sveriges politiker. Vi tror att vi skulle få ett bättre samhälle om de tog till sig våra budskap”, säger Eva Palmqvist, biträdande internationell programchef.

Den fiktiva valsedeln är Erikshjälpens bidrag till kampanjen Hjärta världen, där man tillsammans med 50 andra svenska organisationer tar ställning för att frågor om en hållbar global utveckling ska få en tydlig plats i årets valrörelse. Att det, som Eva Palmqvist säger, ”ska handla om bortaplan och inte bara om hemmaplan”.

Det vi gör här i Sverige påverkar människors situation i andra länder.

– I valrörelser tenderar fokus att hamna på inrikespolitiska frågor, därför vill vi rikta fokus på de globala frågorna. Vi lever i en global värld och det perspektivet måste vi ha med oss. Att det vi gör här i Sverige påverkar människors situation i andra delar av världen. Det är väldigt tydligt i till exempel klimatfrågan men även i migrationspolitiken där Erikshjälpen under de senaste åren tagit ställning för en mer human flykting- och asylpolitik, säger Eva Palmqvist.

Kampanjen Hjärta världen har tagits fram gemensamt inom plattformen CONCORD Sverige. Valmanifestet i sin helhet innehåller 43 politiska krav inom sex olika politikområden. På valsedeln #kryssaförbarnen har Erikshjälpen valt att lyfta fram tio punkter som särskilt belyser organisationens absoluta hjärtefrågor. Första punkten: Lyssna på barnen.

– Vi vill verkligen att barns röster ska få en plats i årets valrörelse. Vi är helt övertygade om att vi, om vi lyssnade på barnen, tog tillvara på deras klokhet, skulle få en bättre, mer mänsklig och hållbar värld.

– Alla de tio punkterna berör de områden som vi jobbar med: barns rätt till hälsa, utbildning och trygghet och skydd. Vi ser dem som väldigt viktiga nycklar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för barn som växer upp runtom i världen.

Hur är tanken att väljarna ska använda den alternativa valsedeln?

– Vår föhoppning är att man ska läsa och lyssna sig igenom valrörelsen med de här punkterna som ett slags raster. Är man med vid utfrågningar lokalt kan man ta tillfället i akt och ställa frågor till de politiker som samlats. Hur ser de på frågor kring barns rättigheter? Hur tycker de att man bäst bygger fred eller jobbar för ett bättre klimat? Har de inte det som sina hjärtefrågor, ja då tvingas de tänka till.

Läs Daniel Grahns opinionsartikel om #kryssaförbarnen:

 Lyssna på barnen

 

Fotnot: På hjartavarlden.nu kan du läsa mer om CONCORDs kampanj. Håll utkik efter #kryssaförbarnen i sociala medier.