fbpx

Vi förmedlar hjälp till de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

Jordbävningen som drabbat sydöstra Turkiet och norra Syrien är en av de värsta på 100 år. Flera efterskalv har skakat regionen och det är stor risk att det kommer fler. För att ge stöd till de drabbade förmedlar vi din gåva genom våra partnerorganisationer som arbetar på plats.

I det område som nu drabbats av de allvarliga jordskalven i Turkiet och Syrien, lever miljontals människor på flykt från kriget i Syrien. Människor som redan var i behov av humanitär hjälp drabbas nu ännu hårdare.

Tusentals personer har omkommit och dödssiffran väntas stiga. Byggnader har rasat in och barn förlorar sina hem och lämnas i otrygghet, utan skydd. Behovet av hjälp är akut.

Ge en gåva

till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

Vi förmedlar din gåva

Vi har partnerorganisationer som arbetar aktivt i området för att ge akut stöd och hjälp, för att rädda liv och lindra lidande. Vi kan förmedla din gåva så att den går till de jordbävningsdrabbade genom våra partnerorganisationer. Din gåva gör skillnad.

Mer om Erikshjälpens humanitära insatser

I kriser och katastrofer är det barn som drabbas värst. Därför samlar Erikshjälpen kontinuerligt in pengar till en katastroffond för att kunna ha beredskap att göra insatser där de behövs som mest. Just nu har vi fokus på insatser i krigets Ukraina och i torkans Kenya. Men vi vill även uppmärksamma situationen i Turkiet och Syrien, trots att vi inte har en pågående insats där. Läs mer om hur Erikshjälpen ger humanitärt stöd och arbetar med katastrofriskreducering.