fbpx

Så pratar du med barnen om situationen i Ukraina

Det som händer i Ukraina och vår omvärld kan få många barn och unga att känna en oro och rädsla för det som händer och även för det man ser och hör på nyheter och sociala medier. Här kommer några råd om hur du som möter barn och unga kan prata med dem om det som händer.

1. Låt barnet sätta ord på det de känner. Ta dig tid att lyssna på barnet och de frågor som finns men försök att inte gå in på detaljer om barnet inte frågar. Uppmuntra barnet att prata med en vuxen i sin närhet om man känner oro eller har frågor.
2. Var lugn och konkret. Det är viktigt att inte överföra din egen eventuella oro på barnet. Svara så konkret och tydligt som möjligt på de frågor som barnet har.
3. Förmedla hopp. Tydliggör att de ansvariga i olika länder arbetar för att hitta lösningar och för att få ett slut på kriget.
4. Pausa nyhetsrapporteringar. Hjälp barnen att få annat att tänka på och undvik att de fastnar i nyhetsrapportering riktad mot vuxna.
5. Uppmana till försiktighet med det de ser och hör på sociala medier. Förklara att man inte behöver titta eller lyssna på allt som finns på sociala medier. Samtala om att det lätt sprids falsk information och uppmuntra barnet att prata med en vuxen om det de ser och hör.

Du kan även läsa mer om hur man kan tänka i en krissituation på krisinformation.se

Stötta ukrainska barn och familjer