fbpx

Rafiki lanserar e-lektioner som tar världen till klassrummet

I en tid av social distansering vill Rafiki minska avståndet mellan barn i olika länder. Nu lanseras e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet. Genom bilder, filmer och barns egna berättelser får svenska skolelever i låg- och mellanstadiet lära sig mer om barnkonventionen och de globala målen.

Arbetet med e-lektioner började hösten 2019 för att nå ännu fler pedagoger och elever runt om i Sverige.

– Med den nuvarande situationen känns lektionerna än mer aktuella och rätt i tiden. Genom denna utveckling av Rafiki kan ännu fler barn få utbildning om barns rättigheter och verktyg för att vara med och skapa förändring, säger Birgitta Johansson, programchef på Erikshjälpen.

– Rättighets- och värdegrundsfrågor är en viktig del av IM:s arbete och i en tid då barnkonventionen just blivit lag i Sverige känns det extra angeläget att vara med och stötta arbetet med e-lektioner för kommande generationers fortsatta arbete med global utveckling, säger Annika Thelin, regionchef på IM, Individuell Människohjälp.

Rafiki nådde under 2019 ut till 60 000 elever och 7 500 pedagoger laddade ner materialet. Detta främst genom klassrumsbesök, fortbildning av pedagoger, Rafikis digitala närvaro och Rafikis tidning. Med de nya e-lektionerna hoppas Rafiki att fler runt om i Sverige ska få nytta av materialet om bars rättigheter, värdegrundsfrågor och de globala målen.

– Med Rafiki ska det vara enkelt för pedagoger att integrera global utveckling och barns lika rättigheter i den dagliga undervisningen. Oavsett vilken förkunskap pedagogen har i ämnet sedan tidigare. Till varje lektion finns därför lärarinstruktioner, kopplingar till läroplan och länkar för den som vill läsa på, säger Andreas Hallman, kommunikatör Rafiki.

Vi ger barn inblick i andra barns vardag och visar likheter trots olika levnadsvillkor

Lektionerna är också skalbara och kan anpassas efter elevernas behov och intressen. Pedagogen kan plocka ut övningar ur lektionerna eller använda lektionen i sin helhet. De kan användas i klassrummet likväl som för distansstudier och läxor. Fokus ligger på berättelserna från och om barn i olika delar av världen.

– Vi ger barn inblick i andra barns vardag och visar likheter trots olika levnadsvillkor. Det ger barn större förståelse för alla människors lika värde. Det ökar också toleransen för olikheter och viljan att bidra till en positiv utveckling i världen, säger Andreas Hallman, kommunikatör Rafiki.

Om Rafiki
Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i ditt klassrum. I bilder, filmer och barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen. Lektionerna är anpassade för årskurs 2–6. Rafiki erbjuder också klassrumsbesök, fortbildning för lärare, lektionsmaterial och en tidning. Rafiki startade 1994 och är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och IM. www.pedagog.rafiki.se