fbpx

I Väst- och Östafrika missar flickor i genomsnitt 20 procent av sin skolgång för att de har mens. I Indien uppger hälften av alla flickor att de aldrig hört talas om mens innan de fick sin första. Och i flera länder anses en flicka redo för äktenskap dagen hon börjar blöda.

Att ha mens får inte kosta en flicka hennes framtid.

För 200 kr kan vi bland annat dela ut ett återanvändningsbart mensskydd
(Spacerpad) till en flicka.

Så jobbar Erikshjälpen för ökad menshälsa

– delar ut mensskydd till flickor
– är samarbetspartner i framtagandet av den innovativa och hållbara bindan Spacerpad
– utbildar barn och vuxna om kroppens utveckling och menstruation
– bryter stigman och tabun kopplade till menstruation
– ser till att det finns hygieniska toaletter på skolor
– arbetar för att motverka de konsekvenser flickor drabbas av på grund av sin mens

Att kunna menstruera på ett säkert sätt är en mänsklig rättighet och ett viktigt steg för ett jämställt samhälle.