fbpx

Rafiki

Rafiki gör lektionsmaterial som bjuder in världen i ditt klassrum! Genom bilder, filmer och barns egna berättelser vävs viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och de globala målen in i undervisningen.

Här erbjuder Rafiki e-lektioner, tidningar och skolbesök för elever i årskurs 2–6. Som stöd för pedagoger som undervisar i dessa frågor håller Rafiki introduktioner och fortbildningar.

I lektionsmaterialet får eleverna möta Rafiki-figuren som reser runt och samlar på barns berättelser från hela världen. Han är expert på att visa barns likheter trots ojämlika levnadsvillkor och gör det möjligt för barn att förstå andra barns verklighet även på platser där livet kan vara väldigt annorlunda. Rafiki vill slå hål på myter, sprida kunskap och försöka ge en rättvisare bild av världen. Han visar också hur barn kan använda sin kunskap för att skapa positiva förändringar.

Vi som jobbar med Rafiki har lång erfarenhet av att arbeta med barn i låg- och mellanstadiet kring global utveckling, värdegrund och barns rättigheter. Vår kompetens finns bland annat inom pedagogik, kommunikationsvetenskap och socialt arbete med unga.

Rafiki för pedagoger

pedagog.rafiki.se  

Rafiki för barn

rafiki.se