fbpx
Erikshjälpens insatser i Ukraina fokuserar till stor del på rättigheter och skydd för barn och deras familjer i relationer till det krig som startade med Rysslands invasion den 24 februari 2022. Insatserna sker via lokala samarbetspartners och fokuserar på humanitär respons, både till människor på flykt inom landet samt till de som valt att stanna […]
Alla barn har rätt till jämlika och trygga uppväxtvillkor. Att bli sedda och tagna på allvar. Att få vara delaktiga i samhället och få förutsättningar att nå sina drömmar. Erikshjälpens arbete i Sverige är en växande verksamhet med visionen om en förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi ser att många barn växer upp […]
 • Föräldrautbildning till fattiga familjer i minoriteter för att tillgodose barn rättigheter och skydd.
 • Förbättrar fattiga familjers möjligheter till självförsörjning.
 • Stärker kvaliteten på grundskoleundervisningen.
 • Arbete för att öka kunskapen om barns rättigheter, hos barn och vuxna.
 • Utveckling av utbildningsmaterial om barns rättigheter.
 • Förebyggande arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa.
 • After school-aktiviteter med läxhjälp.
 • Stöd till förskolor och After School som ger romska barn bättre förutsättningar att klara skolan.
 • Nya försörjningsmöjligheter för föräldrar.
 • Påverkansarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Bedriver byutveckling i 18 byar i norra Laos
 • Föräldrautbildning och stöd så att barnen kan få skolgång.
 • Träning för mikrolåntagare.
 • Stoppa trafficking och ge stöd till de som drabbats.
 • Hjälp med återanpassa för unga som lämnat barnhem.
 • Skolkommittéer för öbefolkningen med ansvar för skolan och barnens rättigheter.
 • Tonårsflickor får utbildning och kunskap om rättigheter.
 • Läkarbanken sänder läkare och sjukvårdspersonal till sjukhusbåten Friendship.
 • Landsbygdsutveckling med förskolor och självhjälpsgrupper.
 • Organisering av bykommittéer för tillgång till hälsovård, barnhälsa och infrastruktursatsningar.
 • Barnparlament där barn själva får möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö.
 • Arbete för bättre skolkvalitet och fler barn i skolan
 • Intensivskolor för barn som missat skolstarten eller tvingats avbryta sin skolgång
 • Påverkansarbete för förändrade attityder kring kvinnlig könsstympning
 • Stöd och påverkansarbete gällande rent vatten, fungerande skolor och hälsovård
 • Arbete för att förbättra skolkvaliteten och öka andelen flickor i skolan.
 • Unga utbildas om sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Rehabilitering, utbildning och familjeåterförening för barn som lever på gatan.
 • Mobilisering av civilsamhället för att stärka barns rättigheter.

I Sydsudan arbetar Erikshjälpen för att säkerställa att barn som drabbats av krig och konflikter växer upp i en trygg miljö som ger dem möjlighet till utbildning och skydd.

I Uganda arbetar Erikshjälpen för att hjälpa barn som lever i utsatthet genom att stärka deras möjlighet att delta och influera beslut som påverkar barns vardag.

I Kenya arbetar Erikshjälpen för att stärka utsatta gruppers möjlighet att få sina rättigheter tillgodosatta. Arbetet sker i första hand på landsbygden där torka och naturkatastrofer är återkommande.

 • Utbildning och försörjning för fattiga familjer på landsbygden.
 • Stödjer gymnasieutbildning för unga som växer upp i ett lepradrabbat område.
 • Bedriver rehabiliteringsprogram för prostituerade.
 • Utbildning av barn och unga om sexuell hälsa
 • Arbete för att förbättra skolans kvalitet och öka andelen flickor som går i skola
 • Påverkansarbete för att skydda barns rättigheter och motverka barnäktenskap och barnarbete
 • Barnklubbar där barn lär sig om sina rättigheter och hur de kan rapportera övergrepp

Här arbetar vi

Genom insatser för utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd ger vi barn och unga i 16 länder möjlighet att drömma om framtiden.