fbpx

Erikshjälpens respons på regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Den svenska regeringen ska genomföra en reform när det gäller svenskt bistånd. Nu har Erikshjälpen fått möjlighet att ge sina synpunkter på hur regeringen vill att det svenska utvecklingssamarbetet fortsatt ska se ut. Ta del av Erikshjälpens respons på regeringens reformagenda.

Efter ett möte med statsråd Johan Forsell och statssekreterare Diana Janse den 5:e maj uppmanades Erikshjälpen och andra civilsamhällesorganisationer att ge skriftlig respons till regeringens reformagenda. Ett bra tillfälle att visa vad Erikshjälpen står för och vilka utmaningar som vi vill att regeringen ska beakta i detta arbete. 

Erikshjälpens förslag:

  1. Ett barnrättsperspektiv måste synliggöras tydligare i det svenska utvecklingssamarbetet 

Erikshjälpen vill se ett starkare barnrättsperspektiv och att detta ska förtydligas i samarbetsstrategier, både tematiska och geografiska. Vi vill också se tydligare barnkonsekvensanalyser i linje med rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté.

  1. Lokal förankring och delaktighet ska genomsyra svenskt utvecklingssamarbete 

Erikshjälpen vill se ett fortsatt starkt rättighetsperspektiv i svenskt utvecklingssamarbete som värnar lokal förankring och delaktighet i utformandet av utvecklingsinsatser.

  1. Ökat ekonomiskt anslag genom civilsamhället  

Erikshjälpen vill se ett ökat ekonomiskt anslag genom civilsamhället. Detta möjliggör effektivt bistånd. Genom att använda svenska organisationers upparbetade nätverk och samarbetsorganisationer med lokal förankring.

För vidare läsning

Läs hela Erikshjälpens respons på regeringens reformagenda