fbpx

Erikshjälpens insatser för ukrainska barn och familjer

Nu behövs mat och andra förnödenheter – men också psykosocialt stöd till krigsdrabbade barn och familjer. Erikshjälpen har en pågående hjälpinsats för internflyktingar i Ukraina, samtidigt som barnrättsorganisationen också stöttar flyktingar som tagit sig över gränsen till Moldavien och Rumänien.

Erikshjälpen har sedan många år tillbaka verksamhet i Ukrainas grannländer Rumänien och Moldavien, med ett regionkontor i Rumänien. Erikshjälpens anställda på plats arbetar nu tillsammans med partnerorganisationer och andra aktörer i att koordinera insatserna, både inne i Ukraina och i stöd till de familjer som kommer över gränsen från Ukraina.

Erikshjälpen har inlett en humanitär hjälpinsats med anledning av situationen i Ukraina. Insatsen kommer att genomföras i olika faser, med inriktning på uthållig hjälp över en längre tid. Erikshjälpen förmedlar omedelbar hjälp till människor på flykt, med ett tydligt mervärde i fokus på barnens situation och de specifika skyddsbehov som uppstår exempelvis när familjer separeras, när barn skiljs från sina vårdnadshavare eller när barn på institutioner evakueras.

Insatser i Ukraina

Erikshjälpens insats inne i Ukraina syftar till att hjälpa och stötta de barn och familjer som är drabbade av kriget och tvingas söka skydd i skyddsrum eller lever som internflyktingar. Erikshjälpens partner på plats i landet arbetar med att förse de utsatta med mat, vatten, filtar, kläder och andra förnödenheter. Erikshjälpen bekostar också psykosocialt stöd och socialhjälp till drabbade människor – direkt på plats men även via telefon och internet.

Insatser i Moldavien och Rumänien

För att i största möjliga mån minska risken för trafficking läggs ett särskilt fokus på att ukrainska flyktingar blir registrerade, får information om sina rättigheter och hjälp med säker transport vidare.

I Moldavien bistår Erikshjälpen med psykosocialt stöd och trygga barnaktiviteter på mottagningscenter för ukrainska flyktingar. Här har man också sett att många minderåriga kommer över gränsen utan föräldrar eller andra vårdnadshavare, och utan dokumentation.

I Rumänien fokuserar Erikshjälpen på socialstöd till barn och familjer som kommer över gränsen, och där har man också inlett ett samarbete med organisationer som specialiserat sig på översättning, i detta fall till ukrainska och ryska. Genom ett samarbete med NetOnNet i Sverige kan Erikshjälpen, via sin partner, förse flera mottagningscenter i Rumänien med laddare till mobiltelefoner – något som många av de som flytt glömde i flykten men som är nödvändigt för att kunna hålla kontakt med pappor, bröder, familj och vänner som är kvar i Ukraina.

Insatser i Sverige

I Sverige kartlägger vi akuta och långsiktiga behov på orter där Erikshjälpen redan har verksamhet. Vi ser över hur barn och familjer på flykt kan få nytta av vår verksamhet och om verksamheten behöver utvecklas på grund av nya behov.

Vi har kontinuerlig omvärldsbevakning. Erikshjälpen finns med i nätverk för barns rättigheter i Sverige, där det finns representation från både myndigheter och civilsamhället. Vi ser över hur vi kan stötta lokala samverkansparter, runt om i landet, i sitt arbete med att hjälpa och stödja barn och familjer på flykt. Vi samlar kunskap och delar information med råd och stöd.

FAQ

Nedan ger vi svar på några av de vanliga frågor vi får.

Kan jag via Erikshjälpen samla in och skicka kläder med mera till Ukraina?

I dagsläget förmedlar Erikshjälpen från centralt håll inget materialbistånd till Ukraina. Störst nytta just nu gör pengar som kan gå till bland annat boende, mat, hygienprodukter och psykosocialt stöd. Vissa av våra second hand-butiker gör egna hjälpsändningar tillsammans med lokala samarbetspartners.

Vad kan pengarna räcka till?

En gåva på 300 kr kan till exempel bidra till:

  • Blöjor till tre barn i tio dagar, eller 
  • Vatten till en hel familj i tre dagar som täcker de basala behoven för dryck, matlagning och hygien, eller
  • Mat för en hel familj i två veckor  

Vilka organisationer samarbetar Erikshjälpen med?

I regionen samarbetar vi med våra långsiktiga partnerorganisationer i Rumänien och Moldavien. Vårt regionkontor i Rumänien finns också med i ett nätverk av hjälporganisationer för att samordna och koordinera olika hjälpinsatser. I Ukraina samarbetar vi med organisationen Women’s Consortium of Ukraine.

Erikshjälpen stöttar även sin systerorganisation Human Bridge som de senaste veckorna skickat fem transporter direkt till Ukraina med sjukvårdsmaterial – något det nu råder akut brist på i landet.

Hur används pengarna från Erikshjälpens Katastroffond?

Erikshjälpen arbetar med humanitärt stöd och katastrofriskreducering. Genom Katastroffonden kan Erikshjälpen agera snabbt när något, så som konflikter, kriser och naturkatastrofer, händer. Vårt mål är att agera snabbt, men också att stanna kvar för att se till att livet kan återvända, att vardagen med försörjning, mat och skola kommer igång igen.  

Via Erikshjälpens Katastroffond stöttar du ukrainska barn och familjer på flykt, men också barn i andra katastrofer runt om i världen.

Opinion

Skydd av barn kan inte vänta

10 viktiga råd att ta med i bemötandet av människor på flykt