Vi arbetar för barns rätt till trygghet och skydd

Ingen får utnyttja barn. Ändå åsidosätts barns rättigheter ofta och väldigt många barn far illa. Det kan vara genom fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, vanvård, misshandel eller utnyttjande för arbete, trafficking eller prostitution. Andra barn utsätts för gamla, destruktiva sedvänjor som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Erikshjälpen arbetar för barns rätt till trygghet och skydd på en rad olika sätt. Vi berättar för skolbarn om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig om de känner sig hotade eller redan utsatts för våld och övergrepp. Vi påverkar myndigheter så att lagar och förordningar skrivs på ett sådant sätt att barn får ett faktiskt skydd. Vi tar fram modeller för hur människor kan organisera sig för att förhindra att barn hamnar i fara och arbetar för att bryta gamla traditioner och invanda mönster som utgör hot mot barnen.

Överallt och oavsett insats står Erikshjälpen på barnens sida, skyddar och markerar deras rättigheter.

Exempel på insatser