fbpx

Mens ❤ Skola = Sant

För miljontals flickor världen över är avsaknaden av hygienprodukter mer än bara en stressig situation för stunden. Det är en verklighet varje dag. Varje vecka. År efter år.

Bristen på mensskydd, säkra toaletter eller rent vatten gör att många flickor hoppar av skolan i förtid och förlorar därmed möjligheten att forma sina egna liv.

Bara i Bangladesh stannar var tredje flicka hemma från skolan när hon har mens. Och i Afrika söder om Sahara missar ungefär var tionde flicka stora delar av sin utbildning på grund av bristande menshälsa. Så ser det ut i stora delar av världen.

Skolor utan möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Skolor som helt saknar toalett. Skolor där flickor diskrimineras på grund av de tabun som finns kring menstruation. Konsekvenserna är tydliga.

Hög frånvaro. Dåliga skolresultat. Och ett stigma som gör att många flickor inte söker hjälp vid mensrelaterade hälsofrågor.

Erikshjälpen jobbar med att förebygga de negativa konsekvenserna av mens och ger flickor makt över sina egna liv – och förutsättningar att nå sina drömmar.

Vill du vara med och stötta flickors rätt till utbildning och möjlighet att fortsätta gå i skolan även under deras mens?

Så arbetar Erikshjälpen med menshälsa:

Vi utbildar flickor, pojkar och vårdnadshavare om kroppens utveckling, menstruationscykel, sexuell och reproduktiv hälsa.

Vi bryter stigman och tabun kopplat till menstruation.

Vi ser till att tillgången till säkra mensskydd förbättras.

Vi ser till att det finns hygieniska toaletter på skolor.

Vi arbetar för att motverka de konsekvenser flickor drabbas av på grund av sin mens.