fbpx

Vi arbetar för barns rätt till utbildning och fritid

Alla barn har rätt att gå i skolan – ändå är det över 260 miljoner barn i världen som inte gör det. Erikshjälpen arbetar på många sätt för att ändra på detta. Vi vet att barn som får gå i skolan får redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid. Att utbildning ger kunskap men att den också bygger självkänsla och framtidstro. Och att den, i kampen mot fattigdom, är en av de absolut viktigaste nycklarna.

Stötta barnen alla dagar

En viktig strategi för att fler barn ska få tillgång till utbildning är att påverka länder och regioner att ta sitt ansvar och erbjuda alla barn samma möjlighet till skolgång. Det ska inte spela någon roll om man är kille eller tjej, var man bor, vilken etnisk tillhörighet man har, om man har någon form av funktionsnedsättning eller vilka ekonomiska förhållanden man lever under. 

För att barn ska kunna få gå i skolan behöver man tänka in hela familjens situation och en viktig del i det är att säkra möjligheten för familjer att få en regelbunden inkomst. En annan del handlar om att föräldrar informeras om varför skolgång är viktigt för barnen.  

Exempel på insatser

Läs mer om vårt arbete