fbpx

Vi arbetar för barns rätt till hälsa

Varje år dör många barn av sjukdomar som egentligen är både lätta och billiga att förebygga. Detta trots att varje barn, enligt barnkonventionen, har rätt till sjukvård och bästa möjliga hälsa.

Stötta barnen alla dagar

Den förebyggande hälsovården är oerhört viktig; kunskap om hur man skyddar sig mot olika sjukdomar och vad man kan göra för att minska riskerna för exempelvis malaria eller diarré kan vara livsavgörande, även om det handlar om enkla insatser som att använda myggnät eller tvätta händerna. Genom att undervisa om rent vatten, god hygien, näringslära och vaccin arbetar Erikshjälpen för att rädda liv och förbättra livskvalitén hos familjer. Vi arbetar också för att förbättra de system som finns för sjukvård, mödravård och uppföljning av undernäring.

Rätten till hälsa innebär även att ha rätt att fatta beslut om sin egen kropp och att ha tillgång till korrekt information och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa, SRHR. Erikshjälpen arbetar för att sprida kunskap om och förändra attityder kring skadliga sedvänjor som könsstympning, tidiga äktenskap och tidiga graviditeter.

Exempel på insatser

Din gåva når fram

För Erikshjälpen är det en självklarhet att förvalta våra givares gåvor på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt. Vi har 90-konto som innebär att vi lever upp till kraven från Svensk Insamlingskontroll och garanterar att de gåvor vi får in används till rätt ändamål. Svensk Insamlingskontroll tillåter att högst 25 procent används till omkostnader för insamling och administration. Erikshjälpens egen ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent. Under 2020 var våra insamlings- och administrationskostnader endast 10 procent.

Läs mer om vårt arbete