fbpx

Lyftet

En skola som är öppen för aktiviteter utanför skoltid, meningsfull sysselsättning för ungdomar, ökad delaktighet och samverkan med föräldrar, evenemang som lockar folk och skapar stolthet – det är exempel på vad nätverket Lyftet jobbar med i stadsdelen Lövgärdet, Göteborg.

I Lövgärdet pågår ett omfattande arbete med social mobilisering och områdesutveckling. Arbetet involverar många olika aktörer som knyts samman genom nätverket Lyftet.
Genom nätverket, som består av boende i området samt ett trettiotal aktörer från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, vill vi skapa ett blomstrande Lövgärdet. Ett område som präglas av delaktighet, tillit och trygghet och som också erbjuder goda levnadsvillkor och uppväxtförhållanden. Ett konkret delmål är att Lövgärdet senast 2025 ska plockas bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Samverkan

Nätverket Lyftet växte fram som en del av projektet Lövgärdets Lärlabb där Erikshjälpen, Räddningsmissionen, Göteborgs stad och GU Venture ville utveckla arbetssätt för att ge elever bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Det gjordes genom att involvera eleverna på Lövgärdesskolan och engagera olika lokala aktörer i barnens skolgång.

Lyftet är ett av tre viktiga resultat som lever kvar efter projekttidens slut. Övriga två, som också är del i nätverket och sker i nära samarbete med Lyftet, är:

  • Studiestunden där volontärer och studenter från pedagogutbildningen vid Göteborgs Universitet finns på plats några gånger i veckan för att stötta eleverna i deras studier.
  • Skola som arena som innebär att en processledare anställts för att hålla Lövgärdesskolan öppen utanför lektionstid för meningsfulla aktiviteter som eleverna själva eller andra engagerade personer håller i.