fbpx

Football For All

Football For All (FFA) Global ger unga som riskerar att hamna i utanförskap eller destruktiva miljöer verktyg för att förverkliga sina drömmar och nå sin fulla potential; sportsligt, akademiskt, socialt och existentiellt. Därför är FFA Global mer än bara fotboll.

Football For All arrangerar fotbollsaktiviteter och bygger starka broar mellan deltagarna och närsamhället genom att samverka med lokala fotbollsföreningar. Samtidigt erbjuds varje deltagare en mentor som uppmuntrar, stöttar och följer deltagarens personliga utveckling.

Utöver fotbollsaktiviteterna är deltagarna med i det vi kallar Life Class. Där leder en dedikerad utbildare gruppen i samtal och reflektioner kring livsstil, socialt engagemang och värdegrundsfrågor.

FFA Global grundades i Kanada 2012. 2016 lanserades konceptet i Sverige. Verksamheten finns för närvarande i fem städer (Helsingborg, Göteborg, Västerås, Stockholm och Uppsala) och har sedan start nått över 500 ungdomar.

Styrkan med FFA Global i Sverige ligger i en stark och hållbar grundstruktur. Den byggs bland annat genom löpande utvärderingar och ett kontinuerligt värdegrundsarbete inom organisationen samt genom långsiktiga strategier och samarbeten.

Samverkan

Erikshjälpen driver konceptet i Sverige men lokalt bedrivs verksamheten i samverkan med lokala föreningar och eldsjälar, som bygger trygga miljöer och personliga relationer med deltagarna. Vi samarbetar i dagsläget med Frälsningsarmén och Pingstkyrkan. Verksamheten finansieras delvis med stöd av Postkodlotteriet.