fbpx

Empower

Empower är ett nationellt nätverk av idéburna mötesplatser för unga, för inspiration, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Nätverket riktar sig till idéburna mötesplatser som vill:

  • Erbjuda ungdomar, oavsett bakgrund och livssituation, en trygg och meningsfull fritid
  • Förebygga utanförskap och riskbeteenden
  • Ge ungdomar redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid
  • Verka för integration mellan olika samhälls- och åldersgrupper
  • Fungera som brobyggare in till föreningsliv och samhällsengagemang

Träffar och utbildningar

En gång per termin bjuder Erikshjälpen in till inspirerande nätverksträffar för fortbildning och erfarenhetsutbyte. För att stärka och stötta det lokala arbetet erbjuds inom nätverket även utbildning och handledning.

Vill du bli en del av Empower?

Kontakta programkoordinator Håkan Giselsson.