fbpx

Barnrättsäventyret

Barnrättsäventyret är ett upplevelsebaserat utbildningskoncept som gör barnkonventionen tydlig och tillämpningsbar i barns vardag. Det är fysiskt aktivt och sker till stor del utomhus med samarbetsövningar, diskussioner och musikproduktion. Äventyret vänder sig till skolklasser på mellanstadiet.

Barnrättsäventyret är inspirerat av ledande pedagoger, forskare och andra utbildningsprogram för barns rättigheter i Sverige. Sedan den första äventyrsdagen hölls hösten 2015 och fram till 2019 har drygt 2 500 elever deltagit i äventyret och varit delaktiga i dess förädling. Äventyret i dag innehåller de aktiviteter och diskussionsfrågor som varit mest uppskattade och gett bäst resultat.

Ett barnrättsäventyr består av fyra delar:
1. En introducerande lektion till barns rättigheter i Sverige.
2. En utomhusbana med fyra stationer som var och en innehåller en utmaning och en diskussion.
3. En kreativ verkstad där eleverna arbetar med drama och musik kring ett dilemma de valt.
4. Fjärde och sista delen kallar vi för fortsättningen. Det innebär att äventyret inte är slut bara för att utbildningsdagen är det. Det är nu lärare och elever kan ta avstamp för det fortsatta arbetet kring frågor som rör barns rättigheter på skolan.

Vill du genomföra ett barnrättsäventyr?
Ladda ner metodmaterialet och genomför Barnrättsäventyret hos er!
Lektionsmaterial att ladda ner inför äventyret
Se instruktionsfilmerna

Samverkan
Barnrättsäventyret arrangeras av Erikshjälpen och startades i samverkan med Räddningsmissionen.

Kontakt
Kontakta Linda Hultberg om du har frågor eller tips!