Samarbeten

Erikshjälpen är en samarbetsorganisation. Vi tror att öppenhet skapar nya möjligheter och att vi växer och lär oss i samarbete med andra.

För att åstadkomma mer för människor i nöd, bidrar detta till att samla in pengar till vårt arbete och för att lyfta frågor om barns rättigheter. Våra partners är viktiga för oss och vi söker ständigt efter nya möjligheter till samarbete.

Skandinaviska Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbanken (SLB) är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård.

Vi skickar ut läkare och specialistsjuksköterskor till olika sjukhus, främst missionssjukhus. Samarbetssjukhusen ligger i länder som Nepal, Tanzania, Zambia, Kenya, Etiopien och Centralafrikanska Republiken.

SLB samverkar med Erikshjälpen i en del projekt utomlands, genom gemensamt kontor och genom att SLB:s koordinator har sin anställning genom Erikshjälpen. Dessutom samverkar vi även med Rotary Doctors Sweden.

Läs mer om Skandinaviska Läkarbanken på deras hemsida.

Världens Barn

Erikshjälpen är en av de organisationer som deltar i och får utdelning av Radiohjälpens årliga insamling Världens Barn.

Erikshjälpen Second Hand-butiker bidrar till kampanjen genom att skänka sina dagskassor en speciell insamlingsdag. 2018 slog butikerna återigen rekord. Tack vare en stor uppslutning av frivilliga och många kunder genererades en rekordstor summa. Cirka 3,2 miljoner kronor kunde lämnas till Världens Barn.

Som förmånstagare i insamlingen får Erikshjälpens arbete för barn också del av de insamlade medlen. Med pengarna från årets kampanj kan Erikshjälpen fortsätta att göra det möjligt för fler barn som bor på sandöar i Bangladesh att gå i skola. Läs mer här.

Svenska PostkodLotteriet

PostkodLotteriets vision är en bättre värld för människor, djur och miljö. Verksamhetens överskott fördelas till utvalda organisationer som får dela på hundratals miljoner varje år, pengar som används till viktiga projekt både på borta- och hemmaplan. Erikshjälpen är en av Postkodens förmånstagare.

Human Bridge

Erikshjälpen och Läkarmissionen samordnar sitt materialbistånd genom Human Bridge, som når ut med begagnad högklassig sjukvårdsutrustning till olika delar av världen. Även material vid katastrofinsatser kanaliseras via Human Bridge.


Nätverk

Erikshjälpen finns även med i nätverk där vi kan påverka och belysa barns rättigheter.