fbpx

Samarbeten

Erikshjälpen samarbetar med flera andra organisationer och finns med i nationella nätverk samt nätverk på EU- och global nivå. Vi tror att öppenhet skapar möjligheter och att vi växer och lär oss i samarbete med andra.

Genom samarbeten kan vi utbyta erfarenheter, få ny kunskap, bli effektivare och samla in mer pengar till arbetet för barns rättigheter. Då kan vi göra mer för fler barn. Samarbetena sker både i Sverige och i andra länder Erikshjälpen verkar.

Våra samarbetspartners är viktiga för oss. Här har vi samlat några av dem.

 


Skandinaviska Läkarbanken

Sedan Skandinaviska Läkarbanken startades 1990 har läkare och annan vårdpersonal gjort motsvarande 7 000 arbetsveckor i volontärinsatser på samarbetssjukhus runt om i världen (till och med 2020).

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård. Varje år brukar Skandinaviska Läkarbanken skicka runt 50 läkare och andra vårdspecialister till olika samarbetssjukhus, ofta missionssjukhus, i länder som Nepal, Tanzania, Kenya och Centralafrikanska Republiken. Uppdragen kan också vara akutinsatser efter jordbävningar eller andra katastrofer.

Skandinaviska Läkarbanken samverkar med Erikshjälpen i en del projekt utomlands, genom ett gemensamt kontor i Sverige och genom att Skandinaviska Läkarbankens koordinator har sin anställning genom Erikshjälpen. Skandinaviska Läkarbanken samverkar också med Rotary Doctors Sweden.

skandinaviskalakarbanken.se


Världens Barn

Riksinsamlingen för Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer. Den sker i samarbete med 13 civilsamhällesorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Kampanjen är aktiv året runt men har störst fokus i september/oktober.

Erikshjälpen är en av de 13 organisationer som deltar i kampanjen och även får medel från Världens Barn-insamlingen. Pengarna går bland annat till insatser för att fler barn i marginaliserade områden av Bangladesh ska få tillgång till utbildning.

Erikshjälpen Second Hand-butikerna bidrar varje år till Världens Barn-kampanjen genom att en lördag i oktober skänka sina dagskassor till insamlingen.

varldensbarn.se


Postkodlotteriet

Syftet med Postkodlotteriet är att bidra till ett starkt civilsamhälleVerksamhetens överskott, som de senaste åren har varit runt en miljard kronor, fördelas till ett 50-tal ideella organisationer som kämpar för att människor, djur och natur ska få bättre villkor. 

Erikshjälpen är en av Postkodlotteriets förmånstagare och får varje år medel som kan användas till arbete både i Sverige och utomlands. Erikshjälpen har också vid flera tillfällen fått pengar till olika specialprojekt, bland annat för att arbeta mot barnäktenskap i gränslandet mellan Sydsudan, Uganda och Kenya samt för att skapa möjligheter till integration för romer i Rumänien. 

postkodlotteriet.se


Human Bridge

Human Bridge är en organisation som bildades 2001 av Läkarmissionen och ErikshjälpenBistånd, miljö och sociala insatser är Human Bridges huvudområden och organisationen skickar varje år materialbistånd till 20-30 länder. 

Human Bridge samlar in, reparerar och skickar ut sjukvårdsmaterial och hjälpmedel till främst länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Organisationen samlar också in kläder och skor som antingen går till biståndsinsatser eller säljs i second hand-butiker för att generera medel som bekostar sändningarna med materialbistånd. 

En del av Human Bridges insatser sker i samverkan med Erikshjälpen eller Läkarmissionen, till exempel vid katastrofer. 

humanbridge.se 


H.M. Drottning Silvias Stiftelse

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

Stiftelsen stöttar Erikshjälpens arbete i delstatens Kachin i Myanmar, med att barn som bor i och runt omkring flyktingläger, ska få tillgång till mat, boende, och ha möjlighet att gå i skola.

drottningsilviasstiftelse.se/


Nätverk

Erikshjälpen finns även med i nätverk där vi kan påverka och belysa barns rättigheter.