Påverkan och Opinion

Erikshjälpen vill vara en tydlig röst för barn i utsatthet och ge barn som ingen lyssnar till en möjlighet att höras. Vi vill bidra till ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter i Sverige och världen. 

 För oss som barnrättsorganisation med ett rättighetsbaserat arbetssätt strävar vi efter långsiktiga och bestående samhällsförändringar där människor blir oberoende. Därför är det grundläggande att våra biståndsinsatser kombineras med långsiktigt påverkansarbete för att påverka beslutsfattare, myndigheter och andra skyldighetsbärare att ta sitt ansvar för barns rättigheter.  

Vårt påverkansarbete är grundat i FN:s barnkonvention, och FN:s globala hållbarhetsmål som antogs i september 2015 är viktiga riktmärken för vårt arbete.

Fokusområden

Erikshjälpens opinions- och påverkansarbete är fokuserat på frågor inom organisationens prioriterade områden trygghet och skydd, hälsa och utbildning.  

Barn på barnhem
Har du koll på problematiken kring barnhem?
Läs mer om Barnhemskollen.se.

Barn till frihetsberövade
Många svenska barn har föräldrar i fängelse
Läs mer om Solrosen.

Viktiga rapporter
Läs mer om barns mående i dessa rapporter.

Aktuellt