Internationella fältstudier

På grund av coronapandemin tvingas vi tyvärr ställa in fältstudiekursen 2021.

Vill du lära dig mer om internationellt utvecklingssamarbete? Är du redo för en ny utmaning som innebär att du får erfarenhet av arbete inom en organisation som har fokus på barnets rättigheter? Är du mellan 20 och 30 år? Då ska du söka Distanskurs med internationella fältstudier. Detta är Erikshjälpens tidigare praktikantprogram i en ny form.

Målet med kursen, som anordnas av Södra Vätterbygdens folkhögskola (Svf) i samarbete med Erikshjälpen, är att du ska få fördjupad kunskap och förståelse för utvecklingssamarbete med fokus på barns rättigheter och de utmaningar som ett arbete för långsiktig och hållbar utveckling innebär. Förhoppningen är också att ditt personliga engagemang för internationellt utvecklingssamarbete ska stärkas.

Svf och Erikshjälpen strävar mot att du genom kursen ska känna att du utvecklas och får nya kunskaper, oavsett om du nyss slutat gymnasiet och är ny på området eller har en universitetsexamen och vill få kvalificerad erfarenhet av utvecklingssamarbete. Utresan sker i månadsskiftet januari/februari och din utlandsvistelse varar i fyra månader. Efter hemkomst följer några uppföljningsdagar innan kursen avslutas i mitten av juni.

Det osäkra världsläget på grund av coronapandemin gör att vi tyvärr måste ställa in Distanskurs med internationella fältstudier 2021. Vi återkommer med kursen 2022 och välkomnar dig att söka under våren/sommaren 2021. Har du frågor? Kontakta Fredrik Hagelvik.

 • Föräldrautbildning till fattiga familjer i minoriteter för att tillgodose barn rättigheter och skydd.
 • Förbättrar fattiga familjers möjligheter till självförsörjning.
 • Stärker kvaliteten på grundskoleundervisningen.
 • Arbete för att öka kunskapen om barns rättigheter, hos barn och vuxna.
 • Utveckling av utbildningsmaterial om barns rättigheter.
 • Förebyggande arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa.
 • After school-aktiviteter med läxhjälp.
 • Stöd till förskolor och After School som ger romska barn bättre förutsättningar att klara skolan.
 • Nya försörjningsmöjligheter för föräldrar.
 • Påverkansarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Arbete för att barn med funktionsvariationer ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.
 • Insatser för att barn och ungdomar som hamnat i konflikt med lagen ska få rehabilitering och stöd.
 • Påverkansarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Bedriver byutveckling i 18 byar i norra Laos
 • Föräldrautbildning och stöd så att barnen kan få skolgång.
 • Träning för mikrolåntagare.
 • Stoppa trafficking och ge stöd till de som drabbats.
 • Hjälp med återanpassa för unga som lämnat barnhem.
 • Skolkommittéer för öbefolkningen med ansvar för skolan och barnens rättigheter.
 • Tonårsflickor får utbildning och kunskap om rättigheter.
 • Läkarbanken sänder läkare och sjukvårdspersonal till sjukhusbåten Friendship.
 • Landsbygdsutveckling med förskolor och självhjälpsgrupper.
 • Organisering av bykommittéer för tillgång till hälsovård, barnhälsa och infrastruktursatsningar.
 • Barnparlament där barn själva får möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö.
 • Arbete för bättre skolkvalitet och fler barn i skolan
 • Intensivskolor för barn som missat skolstarten eller tvingats avbryta sin skolgång
 • Påverkansarbete för förändrade attityder kring kvinnlig könsstympning
 • Stöd och påverkansarbete gällande rent vatten, fungerande skolor och hälsovård
 • Arbete för att förbättra skolkvaliteten och öka andelen flickor i skolan.
 • Unga utbildas om sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Rehabilitering, utbildning och familjeåterförening för barn som lever på gatan.
 • Mobilisering av civilsamhället för att stärka barns rättigheter.
 • Humanitära- och utbildningsinsatser för internflyktingar.
 • Freds- och konfliktförebyggande arbete.
 • Arbete för att ge möjlighet till försörjning för ungdomar och familjer i utsatthet.
 • Bygger och stärker utbildnings-, hälso- och skyddsstrukturer för barn och ungdomar.
 • Projekt för hållbar förändring för Ugandas gatubarn.
 • Musikprojekt för barn och ungdomar för att sprida information om hiv och aids.
 • Utbildning och skolstöd till barn från familjer i utsatta situationer.
 • Uppbyggnad av skyddsstrukturer för barn i utsatthet.
 • Nationellt nätverksarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Speciellt fokus på barn och familjer i nomadsamhällen och deras rätt till utbildning, hälsa, skydd och omsorg.
 • Insatser och rehabilitering för barnhems- och gatubarn.
 • Utbildning och försörjning för fattiga familjer på landsbygden.
 • Stödjer gymnasieutbildning för unga som växer upp i ett lepradrabbat område.
 • Bedriver rehabiliteringsprogram för prostituerade.
 • Utbildning av barn och unga om sexuell hälsa
 • Arbete för att förbättra skolans kvalitet och öka andelen flickor som går i skola
 • Påverkansarbete för att skydda barns rättigheter och motverka barnäktenskap och barnarbete
 • Barnklubbar där barn lär sig om sina rättigheter och hur de kan rapportera övergrepp
 • Barns hälsa
 • Barns trygghet
 • Barns fritid
 • Kunskap om barns rättigheter

3 snabba med 3 praktikanter