Barnhemskollen

Barnhemskollen är ett samlingsnamn för vårt initiativ att höja frågan kring barnhem. På Barnhemskollen.se kan du göra ett enkelt test för att se hur det står till med din egen barnhemskoll. Du kan även få hjälp i att både skapa förutsättning för goda samtal i ditt sammanhang om barnhemsfrågan, samt få hjälp i själva förändringsprocessen. Gå till Barnhemskollen.se

Barnhemsdialogen

Vi vill föra goda samtal för barns bästa. Goda samtal till förändring. Förändring av sättet att tänka runt barnhem, hur vi satsar våra pengar till hjälpverksamhet och hur vi förbättrar för de barn som bor på barnhem.
Tycker du att dessa tankar är intressanta. Boka ett seminarium, en samtalkväll eller en studiecirkel med oss!

Barnhemsdialogen är ett samarbete mellan Erikshjälpen, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Boka besök av Barnhemsdialogen
Vill du ha besök i din förening, kyrka eller skola och lyfta frågorna, få en föreläsning eller ha en workshop? Klicka här för att komma till hemsidan.

 

Ur Askan i Elden

Vill ni påbörja ett förändringsarbete i ert engagemang för barn på barnhem? Behöver förhållandena på barnhemmet som ni stöttar och/eller engagerar er i förbättras? Vill du och ditt sammanhang börja en långsiktig övergång till en tryggare miljö för barnen? Vill ni minska risken för att barn i onödan skiljs från sina familjer och placeras på institutioner genom att resurser styrs om från barnhem till familjestärkande insatser?

Vi vet att alla dessa frågor kan vara svåra och komplicerade på många sätt. Men vi tror på små förändringar i rätt riktning och att vi tillsammans med er kan skapa tryggare förutsättningar för barns specifika behov och jobba med familjestärkande insatser.

Vi erbjuder stöd och resurser i er omställning. Vi tror inte att alla sammanhang är lika men utifrån er specifika situation vill vi jobba tillsammans med er för att hitta nya lösningar och göra förbättringar utifrån befintlig verksamhet.

Projektet Ur Askan i Elden är ett samarbete mellan Childhood och Erikshjälpen.

Kom i kontakt med oss!

Vill du påbörja en förändring eller har du frågor och funderingar i ämnet? Klicka här för att komma till hemsidan.