Skandinaviska Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbanken (SLB) är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård.

Vi skickar ut läkare och specialistsjuksköterskor till olika sjukhus, främst missionssjukhus. Samarbetssjukhusen ligger i länder som Nepal, Tanzania, Zambia, Kenya, Etiopien och Centralafrikanska Republiken.

SLB samverkar med Erikshjälpen i en del projekt utomlands, genom gemensamt kontor och genom att SLB:s koordinator har sin anställning genom Erikshjälpen.

Dessutom samverkar vi även med Rotary Doctors Sweden och deras Läkarbank. De båda läkarbankerna har ett gemensamt register över volontärer som anmält sitt intresse av att åka ut. Rotarys Läkarbank använder sig främst av så kallade jeep-läkare, där man jobbar som ”distriktsläkare” vid mobila kliniker dit man åker med en jeep. Efter legitimation bör man ha minst två års klinisk erfarenhet för att åka. Vill du läsa mer om dessa uppdrag kan du göra det via hemsidan.

Läs mer om Skandinaviska Läkarbanken på deras hemsida.


Skandinaviska Läkarbanken har ett eget 90-konto. Våra gironummer är BG 900-8442 och PG 90 08 44-2