Vikten av utbildning för romska barn

Juridikstuderande Sunita Memetovic, går att läsa om i Erikshjälpens tidning nr 1 2016.

Här berättar om varför hon tycker det är viktigt att romska barns rätt till skolgång tillgodoses och hur hon själv upplevde åren i skolan.

 

Taggar: