Skolflicka istället för fru

I Kenya tas många flickor som Loisa, 14 år, ur skolan och tvingas in i barnäktenskap. Erikshjälpen hjälper flickor att fortsätta skolan och välja sin egen framtid.

På landsbygden i Kenya, ungefär halvvägs mellan huvudstaden Nairobi och gränsen till Tanzania, träffar vi ett 15-tal tjejer. Alla är medlemmar i en grupp som leds av 14-åriga Loisa. De lär sig om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning och vågar också säga nej till den skadliga men djupt rotade traditionen. Gruppen har funnits i snart två år och har växt successivt.

Vi blir starka tillsammans

– I gruppen stöttar vi varandra, vi blir starka tillsammans. När man inte går igenom könsstympning kan man få höra att man är lika dålig som en prostituerad. I början blev jag ledsen, men inte längre, säger Loisa.

Hon berättar att bland folkgruppen massaj, som hon och de andra gruppmedlemmarna tillhör, är kvinnlig könsstympning en mycket viktig tradition. Det är en rit som visar övergången från flicka till kvinna och som ofta är ett första steg mot giftermål. Flickan som könsstympats tvingas sluta skolan för att snart bli någons fru. I Kajiado-området, där Loisa bor, sker könsstympning oftast när flickan är mellan 8 och 13 år.

– Min farmor ville att jag skulle gå igenom det. Det är far- och mormödrar som utför omskärelsen, säger Loisa.

Men när farmodern förde könsstympning på tal protesterade Loisa. Hon ville studera och bli ingenjör. Så hon sa nej och fick medhåll från sin pappa. Hon började också försöka övertyga sin farmor att tänka om.

– Det tog nästan ett år. Hon trodde att kvinnlig könsstympning var det rätta. Men när jag berättade om de negativa effekterna av ingreppet så ändrade hon sig till slut.

Loisa berättar att Erikshjälpens partnerorganisation New Life Mission har stor del i att hon vågar stå upp mot kvinnlig könsstympning. För några år sedan blev hon medlem i en barnrättsgrupp som New Life Mission leder och sedan fick hon ta del av en utbildning om kvinnlig könsstympning. Hon berättar att den viktiga kunskapen om barns rättigheter och könsstympningens konsekvenser har förändrat hennes liv.

Och genom Loisa förändras många andra flickors liv. I tjejgruppen lär Loisa ut det hon själv fått lära sig om könsstympning och fler tjejer vågar säga nej och stå upp för sina rättigheter.

Erikshjälpens arbete i Kenya riktar sig främst till den boskapsskötande nomadbefolkningen på landsbygden. Många familjer är fattiga och analfabetismen är hög. Kvinnlig könsstympning ett stort problem, liksom att alla barn inte får gå i skolan. Den svåra torkan som just nu drabbar Kenya förvärrar situationen ytterligare.

– Erikshjälpen jobbar på många olika plan, både lokalt, regionalt och nationellt tillsammans med olika partnerorganisationer. Alla barn har samma rättigheter, oavsett om man är flicka eller pojke, och ska ha samma möjligheter i livet. Flickors möjligheter är eftersatta i Kenya så därför behöver vi satsa extra på dem, säger Sara Norlén, Erikshjälpens programkoordinator för Östafrika.

I Kenya går ett barn i genomsnitt i skolan i nio år, enligt en Unesco-rapport från 2016. För flickor från fattiga familjer är genomsnittet fem års skolgång.

Flickors möjligheter är eftersatta i Kenya så därför behöver vi satsa extra på dem

När en flicka könsstympats får hon oftast inte fortsätta i skolan utan gifts bort. Om en flicka däremot får fortsätta sin utbildning minskar risken för könsstympning och barnäktenskap.

Lokalt jobbar Erikshjälpen tillsammans med lokala partners med att på olika sätt utbilda och informera både barn, föräldrar, lärare, religiösa ledare och lokala myndighetsanställda för att förebygga övergrepp som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap och för att flickor ska få gå i skola. Hjälp till självhjälps-projekt förbättrar familjers ekonomi så att de har råd att skicka även flickorna till skolan. Skyddsboenden eller fosterhemsplaceringar hjälper flickor som blivit utsatta för övergrepp eller som rymt hemifrån för att slippa bli bortgifta.

Hos Loisa visar Loisas pappa Jackson upp ett stort foto på elever som fått stipendium. Där finns Loisa med.

– Hon var den bästa tjejen i sin skola. Hon slutade åttonde klass förra året, berättar han.

Han är stolt över sin dotters studieresultat och även över hennes engagemang. Han berättar att allt fler inspireras av Loisas historia, i stället för att se ner på henne. Jackson har själv fått utbildning om kvinnlig könsstympning av New Life Mission och han tycker att det skett positiva attitydförändringar i området.

Loisa går första året på high school och vill gärna studera vidare på universitetet så småningom.

– Mina favoritämnen är fysik, matte, kemi och biologi. En av mina drömmar är att bli ingenjör, säger hon.

– Och så drömmer jag om ett förändrat samhälle där traditionen med kvinnlig könsstympning är slut.

FOTO: Anna Hållams