fbpx

Rafiki – en tidning om och för barn

Rafiki är ett informationsprogram och en skoltidning som riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern. Rafiki, som betyder ”kompis” på swahili, vill visa barnen både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

En skoltidning

Tidningen blir ett redskap för diskussioner i klassrummet. Tidningen har temanummer och erbjuder barn att få kontakt med barn i andra länder. Man kan som skolklass prenumerera på Rafiki-tidningen.

Rafiki hälsar på

En informatör från Rafiki kan göra ett besök i skolan och berätta om barn han/hon träffat i andra länder. Besöket görs tillsammans med maskoten Rafiki.

Projekt för skolklasser

På ett praktiskt och tydligt sätt kan man visa elever att det fungerar att engagera sig och att insatser påverkar livet för andra barn.

Kontakt

Andreas Hallman, tel 0709 – 37 33 08, e-post: andreas.hallman@rafiki.se
Bitte Arréhn, 0709-37 33 06, e-post: bitte.arrehn@rafiki.se
Du kan också ringa Erikshjälpen på 0383 – 46 74 50.

Mer information finns på www.rafiki.se.