Nu har Enock fått börja skolan

Enock, 8 år, har funktionsnedsättningen cerebral pares, cp, som gör att han har lite svårt att tala och röra sig. Tack vare stöd från Erikshjälpen har Enok lärt sig att gå själv och nu har han också börjat skolan.

– Jag älskar att sjunga och predika. Därför har jag byggt en egen kyrka i trädgården.

Fem års arbete

Enock bor med sin mamma, styvpappa och lillasyster i en liten by utanför Tanga City i Tanzania. I fem år har Enock fått hjälp av Erikshjälpens partnerorganisation YDCP, som arbetar med att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Träningen hos YDCP har gett resultat och Enock har utvecklats mycket och lärt sig att gå.

– Jag drömmer om att bli pastor, säger Enock.

Foto: Ivana Lucic

 

BARN MED FUNKTIONSHINDER I TANZANIA

Sedan 2004 finns Youth with Disabilities Community Programme, YDCP, i Tanga. Arbetet startade efter att man uppmärksammat att barn med funktionsnedsättningar gömdes eller låstes in i hemmet, utan tillgång till skola, vård eller möjlighet att umgås med andra barn. Barnen med funktionsnedsättningar blev diskriminerade och ibland även utsatta för sexuella övergrepp. YDCP jobbar nu för att fler barn med funktionsnedsättningar ska få sina rättigheter tillgodosedda. Man jobbar också med rehabilitering och tillverkning av hjälpmedel för att barnen ska kunna få en så välfungerande vardag som möjligt och nå sin fulla potential.