After school ger chans att klara den riktiga skolan

Sexårige Patrik Silaghi har kunnat börja i skolan, tack vare After school-projektet i Marghita. Två av hans syskon får också gå i förskolegrupp.

”Jag gillar att gå till After school för där kan jag få hjälp av en lärare när jag gör mina läxor. Med det jag tycker allra bäst om på After School är att leka i backen och att åka kälke”, säger Patrik.

Inte tillräckligt med mat

I familjen Silaghi finns fem barn. Tillsammans med sin mamma och pappa bor de i ett enda rum. Äldsta barnet Alex, 11, har fått växa upp hos en släkting, eftersom föräldrarna inte hade tillräckligt med mat till alla barnen. Familjen är romer och pappa Iuliu saknar utbildning och har svårt att få jobb, så familjen lever på socialbidrag och kämpar för att få mat på bordet varje dag.

– Om det inte hade varit för After school hade nog Patrik inte kunnat gå till skolan. Vi skulle inte ha kunnat köpa en ryggsäck och skolmaterial till honom, säger Iuliu.

HGP---bröderna-Silaghi_Rumänien_utbildn

Inga fler dumheter

Patrik har nu kunnat börja första klass i en skola i Marghita. Patrik säger själv att han på After school lärt sig att inte göra dumheter mer. En sak på After school önskar han dock skulle förbättras:

– Jag skulle önska att jultomten flyttar in på After school.

Vill ge barnen utbildning

Både Iuliu och hans fru Ibolya är tacksamma över att barnen får chans att gå till After school-projektet som drivs av Erikshjälpens samarbetspartner FCE. En del romska föräldrar vill att barnen ska tigga eller jobba, men paret Silaghi inser att utan utbildning kommer barnen inte ha någon chans att ta sig ur fattigdomen – och de önskar sina barn något mycket bättre.

”När jag blir stor så vill jag sy kläder, för mina kläder går sönder hela tiden. Jag vill bygga ett hus också”, säger Patrik.

Syskonen utvecklas

Patrik och hans syster Alexandra, 5, började i After school-projektet 2014. Båda har utvecklats mycket, både när det gäller teoretisk kunskap och hur man gör i olika sociala sammanhang. I projektet har de lärt sig att det är viktigt att tvätta sig och att sköta sina tänder. Alexandra går i en förskolegrupp inom FCE-projektet och även brodern Zaharia, 3, har börjat i en förskolegrupp.

HGP---bröderna-Silaghi_Rumänien_utbildn_Zaharia

– På After school tycker jag tycker bäst om att äta soppa. När jag blir stor så vill jag gömma ett ben i jorden till min hund. Och så vill jag gräva många gropar och sätta träd i dem, säger Zaharia.

Foto: Watermark Media Lab

 

 

ROMER

Romerna är Europas största minoritet men också den mest diskriminerade. I dag räknar man med att 9 av 10 romska barn som föds i Rumänien växer upp i svår materiell fattigdom. När de romska barnen ska börja skolan har de ett tufft utgångsläge av flera anledningar. Många har inte rumänska som modersmål, få har föräldrar som kan hjälpa dem med skolarbetet, många lever i miljöer där det är svårt att hålla sig själva och sina kläder rena. Stödgrupper för läxarbete är oerhört viktiga för att dessa barn ska kunna fullfölja skolgången. Där får barnen också möjlighet att träffa engagerade vuxna som uppmuntrar dem. De får också möjlighet att tvätta sig och lära sig mer om hur olika sociala sammanhang fungerar.