fbpx

Barn med föräldrar i fängelse

I Sverige finns runt 30 000 barn och tonåringar som har minst en förälder på anstalt eller inom frivården.

För att barn i den situationen ska lyckas hantera sitt liv på ett bra sätt är det viktigt att de får konkret, åldersadekvat information och möjlighet att prata om känslor och erfarenheter. För många av dessa barn är det en familjehemlighet att mamma eller pappa är i fängelse. Det är även vanligt att barn har olika och ibland motstridiga känslor inför deras förälder; skam, skuld, längtan, ilska, och sorg.

Erikshjälpen samverkar med Räddningsmissionen som driver verksamheten Solrosen som finns i Göteborg och Borås. I Jönköping och Umeå finns också verksamhet enligt Solrosmodellen. Solrosen erbjuder olika former av stöd, till exempel samtalsgrupper för barn och tonåringar, enskilda samtal för barn och vuxna samt uppsökande verksamhet och föräldracirklar på häkte och anstalt.

Erikshjälpen och Räddningsmissionen arbetar för att fler barn och familjer med en nära anhörig som är frihetsberövad ska får stöd och sprider därför kunskap om målgruppen och metoderna som finns inom Solrosmodellen.

Foto: Katja Ragnstam, Martin Svensson, Solrosen

Taggar: