Alena vill få chans att jobba

På en vitrysk institution för barn med funktionsnedsättningar bor Alena, 16 år. Förr kände hon att hon aldrig fick vara ensam, men nu har det blivit bättre.

”Nu bor vi bara två tjejer i ett rum. Det är lugnare, trevligare och jag kan ibland få möjlighet att vara ensam och tänka kring livet. Förr saknade jag tystnad och egen tid”.

Barnen överges

I Vitryssland finns cirka tio institutioner för barn med funktionsnedsättningar. När ett barn föds med funktionsnedsättning i Vitryssland uppmanas föräldrarna i många fall att överge sitt barn och barnet får i stället växa upp på institution tillsammans med hundratals andra. Ofta lever de hela sina liv på institution med väldigt lite träning och habilitering, trots att många av dessa barn och ungdomar skulle kunna leva ett mer självständigt liv.

– Jag älskar att arbeta, men bara om ingen skriker och kommenderar för då blir jag skrämd och får svårt att koncentrera mig. I framtiden skulle jag vilja jobba med små barn, få dem att känna sig älskade och sjunga sånger för dem, säger Alena.

HGP---Alena_Vitryssland_trygghet2

Få chans att utvecklas

Genom samarbetsorganisationen World Without Borders, WWB, jobbar Erikshjälpen för att vitryska barn med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och kunna skapa sig ett mer självständigt liv. Hittills arbetar fyra institutioner efter en modell av individanpassad vård där man också förbereder ungdomarna med mindre grava funktionsnedsättningar för ett mer självständigt. Ungdomarna får lära sig att ta hand om sig själva och ta egna beslut. De lär sig bland annat att laga mat, städa och tvätta.

Ändra attityder

WWB har stort förtroende från myndigheter i Vitryssland.  Organisationen arbetar aktivt för att förändra både myndigheters och privatpersoners attityder till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Foto: WWB

 

ARBETE PÅ INSTITUTIONER

Tillsammans med organisationen World Without Borders arbetar Erikshjälpen med att införa nya metoder för att arbeta med barn med funktionsnedsättningar på institutioner i Vitryssland. Metoden bygger på humana och individidanpassade vårdformer enligt barnkonventionen och möjlighet till social inkludering. Aktiviteter har riktats mot nationella myndigheter samt vårdpersonal på enskilda institutioner.