fbpx

Tillsammans mot könsstympning

Det är en tradition som drabbar flickor. Som upprätthålls av kvinnor. Men som sanktioneras av män. Därför måste förändringen börja där. Med din gåva kan vi påverka attityder bland pappor, unga killar, politiska och religiösa ledare. Med din gåva kan du vara med och förvandla flickors liv!

Ge en gåva som förändrar attityder och förvandlar liv!

Köns­stympning av flickor före­kommer på många håll runt om i världen – omkring 3,9 miljoner flickor utsätts varje år. I traditionen ligger en historisk övertygelse om att en oomskuren flicka är oren och utan möjlighet att bli gift.

Även om traditionen utförs och upprätthålls av kvinnor, sanktioneras den av män. I en patriarkal struktur måste förändringen börja hos dem, annars händer ingenting.

I västafrikanska Mali jobbar Erikshjälpen, tillsammans med den lokala partnerorganisationen AMPDR, med kunskapsspridning kring de fruktansvärda konsekvenserna av könsstympning, samt med påverkansarbete för att förändra attityder i hela samhällen. Hittills har 25 byar, som ett direkt resultat, infört lokala förbud mot könsstympning. I ytterligare tre byar är ett förbud på gång. Därefter kommer arbetet fortsätta till nästa by. Och nästa. Och nästa.

Det är ett arbete som tar tid – men som ger resultat. Tillsammans stoppar vi könsstympningen av flickor!