fbpx

Landfadder

Som Landfadder stöttar du hela vårt arbete för barns rättigheter i det land du väljer. Din månadsgåva används på olika platser där behoven är störst. 

Tillsammans med lokala partnerorganisationer jobbar vi för att hjälpa barn att klara skolan. Både barn och föräldrar får lära sig om barns rättigheter och vikten av att barnen får en utbildning. Genom att hjälpa föräldrar hitta nya vägar till försörjning får hela familjer en tryggare tillvaro och barnens möjligheter att gå i skola förbättras. Ett exempel är Rumänien där vi arbetar med fokus på romers rättigheter. 

Två gånger om året får du återkoppling från oss om hur arbetet går och vilka framsteg som gjorts för barn och familjer. 

Du kan bli Landfadder för:
Rumänien
Bangladesh
Indien
Kenya
Uganda