fbpx

Var med och gör skillnad.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sin storskaliga invasion av Ukraina. Varje dag hörs ljuden av flyglarm och människors liv slås i spillror. Förstörelsen är enorm och miljontals människor är på flykt. Behovet av hjälp är fortfarande akut.

I kriser och katastrofer är det alltid barnen som drabbas värst. Därför samlar vi kontinuerligt in pengar till vår katastroffond för att kunna ha en god beredskap för insatser där de behövs som mest.

Var med och bidra till att barn och familjer i Ukraina kan hitta tryggheten igen. Din gåva gör skillnad.

En gåva på 300 kr kan bidra till blöjor till tre barn i tio dagar eller vatten till en hel familj i tre dagar som täcker de basala behoven för dryck, matlagning och hygien.

 

Din gåva når fram

För Erikshjälpen är det en självklarhet att förvalta våra givares gåvor på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt. Vi har 90-konto som innebär att vi lever upp till kraven från Svensk Insamlingskontroll och garanterar att de gåvor vi får in används till rätt ändamål. Svensk Insamlingskontroll tillåter att högst 25 procent används till omkostnader för insamling och administration. Erikshjälpens egen ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent. Under 2021 var våra insamlings- och administrationskostnader endast 11 procent.

Här kan du läsa mer om vår kvalitetskontroll.