fbpx

Företagspartner

– För er som vill ge mer

Att bli Företagspartner till Erikshjälpen är ett samarbete som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet och gynnar alla parter – er, oss men framför allt: barnen!

Goda samarbeten med företag, som vill bidra till en hållbar och mer rättvis värld, är en förutsättning för Erikshjälpens insatser för barn i Sverige och världen. Och att företag på ett aktivt sätt jobbar med hållbarhet är något som allt fler kunder och medarbetare efterfrågar. Att bli Företagspartner till Erikshjälpen är ett sätt att bidra till att fler av de globala målen i Agenda 2030 kan uppfyllas.

Erikshjälpen tror på långsiktighet, delaktighet och flexibilitet, både i vårt arbete för en bättre värld för barnen och i våra företagssamarbeten. Vi vill tillsammans med ert företag hitta ett samarbete som passar ert företag, skapar ett mervärde, engagerar era medarbetare och stärker ert varumärke gentemot kunder och leverantörer. Vi tror att vi blir starkare tillsammans.

Som Företagspartner till Erikshjälpen ger ni från 100 000 kronor per år. För att skapa långsiktighet sträcker sig våra samarbeten med Företagspartners över minst två år, som är reglerat via ett avtal.

CSR för ditt företag

Corporate Social Responsibility, CSR, kallas idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället. CSR-arbetet är en process där företag integrerar mänskliga rättigheter, socialt ansvar, miljö- och klimatavtryck samt ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. För många företag skapar CSR-arbetet ett mervärde för personalen, något som gör det lite roligare att gå till jobbet. Att göra något gott tillsammans stärker kulturen och arbetsgemenskapen, liksom vetskapen om att man jobbar på ett företag som aktivt vill bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Genom Erikshjälpen kan ditt företag direkt vara med och göra världen mer hållbar. Att stärka och förverkliga barns rättigheter är helt avgörande för att kunna nå flera av de globala målen i Agenda 2030. Tillsammans hittar vi ett samarbete som passar just ditt företag!

Som Företagspartner erbjuder vi

Synlighet
 • Diplom/Gåvobevis – Erikshjälpens logga till ert företags hemsida, e-postsignatur eller liknande
  Företagspartner-emblem till ert företags hemsida, e-postsignatur eller liknande
 • Exponering på Erikshjälpens hemsida – samarbetspartnersida under hela avtalstiden.
 • Möjlighet till redaktionell text i Erikshjälpens tidning (cirka 40 000 ex) eller på Erikshjälpens hemsida och i sociala kanaler. Vi på Erikshjälpen är otroligt tacksamma för alla företag och privatpersoner som vill vara med och göra världen bättre för barnen och vi berättar gärna om samarbeten och insamlingsinitiativ i våra olika kanaler. Vi kan tyvärr inte berätta om allt och kan därför inte garantera att något speciellt samarbete eller initiativ kommer med – men vi är alltid öppna för förslag och tar tacksamt emot tips på berättelser.
 • Ert företags logga på Erikshjälpens hemsida under hela
  avtalstiden
Återkoppling och information
 • Minst en rapport per år, om den verksamhet eller det projekt ni stöttar
 • Information om Erikshjälpens arbete för barns rättigheter, via en prenumeration på Erikshjälpens tidning. Utgivning fyra gånger per år
 • Erikshjälpens digitala nyhetsbrev för företag
Mervärde för er personal
 • Vi från Erikshjälpen kommer gärna till personalmöte eller liknande för att berätta om den verksamhet eller det projekt ert företag stöttar. Vi hoppas att vårt samarbete ska engagera era medarbetare och att de ska känna sig delaktiga i den förändring de är med och skapar. Vi i deltar gärna i eller är med och planerar olika typer av personalaktiviteter. Det kan vara friskvårdssatsningar, att personalen startar egna insamlingar eller får möjlighet att göra en volontärinsats i någon av våra second hand-butiker.
 • Vi kan erbjuda intressanta föreläsningar och fortbildning kring hållbarhet, CSR, socialt företagande, rättighetsbaserat arbetssätt och om hur ert stöd till arbetet för barns rättigheter bidrar till att nå de globala målen i Agenda 2030.
 • Som Företagspartner kan ni få biljetter till eller andra samarbeten vid något av Erikshjälpens event och konserter.
 • Vill ni se projektet ni stöttar på plats? Som Företagspartner kan någon eller några av era medarbetare besöka den verksamhet eller det projekt ni stöttar. Ert företag står för era medarbetares faktiska kostnader, som resa och boende, medan vi på Erikshjälpen står för allt det praktiska arbetet för att genomföra besöket och kostnaden för personalen som är med er på resan.
Mervärde för era kunder
 • Att företag har ett aktivt CSR-arbete är något som allt fler kunder förväntar sig. Därför är det viktigt att ni på ett engagerat sätt kommunicerar de insatser ni gör. Erikshjälpens kommunikatörer kan bidra med textunderlag, bilder och råd till ert företag gällande er varumärkesstärkande kommunikation om vårt samarbete och det projekt ni stöttar.
 • Ett produktsamarbete eller en kampanj kan engagera och skapa mervärde för era kunder, genom att kommunicera projektet ni stöttar och kanske också låta kunderna mer aktivt vara med och bidra till projektet. Erikshjälpens kommunikatörer kan bistå i arbetet med kommunikations- och PR-aktiviteter.

Vill du bli Företagspartner?

Vill du bli Företagspartner eller diskutera hur ett samarbete med oss skulle kunna se ut? Kontakta Företag & Event.

Därför är vi Företagspartners

Vi är Företagspartners